Nhóm tài liệu: Tracking & Measurement

Bạn có muốn bỏ ra 1 đồng đầu tư Đo lường Khảo sát để biết 10 đồng ngân sách liệu có hiệu quả? Hay tiếc 1 đồng để rồi không biết 10 đồng chi tiêu đã đi về đâu? Việc đo lường hiệu quả cuối cùng vẫn nằm ở doanh số bán thấy được, nhưng bạn cũng cần thêm các chỉ số đo lường khác, để biết được gốc rễ của vấn đề xảy ra ở đâu, như thế nào, và cần hành động gì.
FMCG Monitor 06/2019

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 05/2019

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Sáng tạo đổi mới: Khai phá tiềm năng

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Insight Handbook 2019

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor Full Year 2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

The Nielsen CMO Report 2018

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 12/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Generating incremental growth through promotions

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Consumer Insights Asia Q3 2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

The Dynamic World of E-Commerce in Asia

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 11/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 10/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Đi vào tâm trí Millennials Việt Nam

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Consumer Insights Asia Q2 2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 07/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Nielsen Insights Pocketbook 2018

Huỳnh Bích Trân

99,000đ

The Quest For Convenience

Nielsen Vietnam

Miễn phí

[Infographic] Market Pulse Q2 2018

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 06/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Xu hướng trong ngành thức ăn nhẹ

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 05/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Consumer Insights Asia Q1 2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Consumer Confidence Index Quarter 1/2018

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 04/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Brand Footprint Report 2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Whats next in Food?

Nielsen Vietnam

Miễn phí

[Infographic] Market Pulse Q1 2018

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 03/2018

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Tết 2018: Mùa trao yêu thương

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Consumer Insights Asia Q4 2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Consumer Insights Asia Q3 2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

[Kantar Millward Brown] Brands at Tet 2018

Huỳnh Thị Trâm Anh

Miễn phí

Consumer Confidence Index Quarter 4/2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

What's next in emerging markets?

Nielsen Vietnam

Miễn phí

[Infographic] Market Pulse Q4 2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 12/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Consumer Confidence Index Quarter 3/2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Ad Spending in SouthEast Asia

Brands Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 11/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

[Infographic] Market Pulse Q3 2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

The future of e-Commerce in FMCG

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 10/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 09/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Nielsen Market Pulse 08/2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 08/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

[Nielsen] Quarter By Numbers: Q2/2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Consumer Insights Asia Q2 2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 07/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 06/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

[Infographic] Market Pulse Q2 2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Consumer Insights Asia Q1 2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

ASEAN Consumer Demand Report (6 July 2017)

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 05/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 04/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Nielsen Market Pulse 04/2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Brand Footprint Report 2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 03/2017

Kantar Worldpanel

Miễn phí

[Infographic] Market Pulse Q1 2017

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

[Infographic] Khám phá vẻ đẹp Việt Nam

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 12/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 11/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Nielsen Global Premiumization Report

Nielsen Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 10/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 09/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Global Mobile Money Report

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Vietnam E-commerce Report 2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Vietnam Market Pulse Q3 Report

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Passport to Research

Brands Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 07/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

The Velocity 12 Markets

Brands Vietnam

Miễn phí

FMCG Monitor 06/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 05/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 04/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

FMCG Monitor 03/2016

Kantar Worldpanel

Miễn phí

Nielsen Go Glocal Report

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Nielsen Global Brand Origin Report April 2016

Nielsen Vietnam

Miễn phí

[Nielsen] Global Home Care Report

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Nielsen Tradition Trade Report 2015

Nielsen Vietnam

Miễn phí

Winning in Tết

Brands Vietnam

Miễn phí

The Power Behind Great Brands

Brands Vietnam

Miễn phí

What Clients think? (2014)

Brands Vietnam

Miễn phí

Vietnam Digital Landscape 2013 by GroupM

Brands Vietnam

Miễn phí

Marketing Fact Pack 2014

Brands Vietnam

Miễn phí

Nielsen: Vietnam Grocery Report 2012

Brands Vietnam

Miễn phí