Brand Camp
0

Tạo Team. Học Team.

Dù là một công ty lớn hay một team nhỏ, dù là Brand Team, Agency Team hay Team Sinh viên, BRAND Camp có một thư viện khoá học phong phú và chuyên môn sâu đủ để phục vụ nhu cầu phát triển đa dạng năng lực và kỹ năng cho Team.

Học Team dễ dàng chỉ trong 3-bước:.

Đăng ký thuận tiện

Tạo một hoặc nhiều Team dưới một tài khoản Người quản lý. Một lần đăng ký khoá học cho cả Team. Chủ động số lượng người học cho Team theo từng phòng ban hoặc chuyên môn. Xuất hoá đơn VAT nhanh chóng.


15
Team / Công ty

310
Thành viên

Team càng lớn, càng ưu đãi

Mức học phí vốn đã hợp lý của e-learning nay sẽ còn hợp lý hơn khi học Team nhiều người. Với cách đăng ký theo số lượng slot, càng nhiều slot (nghĩa là càng nhiều người có thể học) cho một khoá, mức chiết khấu sẽ càng cao.


35%
Từ 2-5 slot

40%
Từ 6-10 slot

50%
Từ slot thứ 11+

30%
Tối đa khuyến mãi cá nhân

Quản lý dễ dàng

Quản lý khoá học theo slot, dễ dàng cấp quyền vào học cho nhân viên hoặc gỡ quyền khi nhân viên thôi việc. Bạn toàn quyền và chủ động quản lý việc học tập của nhân viên.

Ngoài ra, bạn còn có thể:

Theo dõi tiến độ học

Là Người quản lý Team, bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ học của thành viên, xem họ đã học đến đâu, làm bài tập như thế nào, đặt câu hỏi trong lớp ra sao, để từ đó có kế hoạch đốc thúc và khen thưởng phù hợp.

Riêng tư tài khoản

Mỗi thành viên một tài khoản học tập cũng là cách đúng đắn để bảo vệ riêng tư tài khoản mà vẫn quản lý và tận dụng được những tính năng thuận tiện của việc học chung Team.

Tôn trọng bản quyền

Mỗi thành viên một tài khoản học tập là cách đúng đắn thể hiện sự tôn trọng đối với bản quyền, với kiến thức và giảng viên. Không chia sẻ và dùng chung tài khoản.

Đầu tư cho Team ngay

Tạo Team mới và bắt đầu đăng ký khoá học. Hoặc liên hệ Giáo vụ để được Tư vấn chi tiết hơn.

Tạo Team