Brand Camp
0
 • Thời lượng
  5 video
 • Cấp độ
  Tham khảo
 • Danh mục
  Professional Skills

Tư duy lãnh đạo là chuyên mục đào sâu vào quan điểm và câu chuyện thực tế xoay quanh chủ đề lãnh đạo của nhiều anh chị - là những lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua các bài viết và video phỏng vấn, người đọc có thể đúc kết những bài học kinh nghiệm trên hành trình phát triển năng lực lãnh đạo của bản thân. 

Một người lãnh đạo giỏi không chỉ sở hữu những kỹ năng quản lý tốt, mà để công việc lãnh đạo đạt hiệu quả, họ cần phải có tư duy lãnh đạo. Tư duy lãnh đạo không chỉ là một định hướng để dẫn dắt tinh thần đội ngũ, mà còn là kỹ năng cần thiết để người lãnh đạo tạo nên sự thay đổi trong chính bản thân mình. 

Từ những quan điểm, chia sẻ của nhiều anh chị - là những lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, chuyên mục Tư duy lãnh đạo mang đến cho bạn những câu chuyện thực tế để từ đó bạn có thêm cảm hứng, bài học để trau dồi, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của mình. 

Đây là chuyên mục được mở rộng từ hệ thống 11 khoá e-learning Maximize Leadership Performance do anh Nguyễn Khắc Long, CEO Tổ chức Huấn luyện OlymWorld và Brands Vietnam hợp tác thực hiện. 


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Tổng hợp 5 bài viết
1.1 - Tổng hợp 5 bài viết Tư duy lãnh đạo Học thử
Buổi 2 - Tạo ảnh hưởng cho nhân viên với bộ giá trị Tâm – Trí – Tín – Tài – Tầm
2.1 - Tạo ảnh hưởng cho nhân viên với bộ giá trị Tâm – Trí – Tín – Tài – Tầm Xem
Buổi 3 - Lấy sự hoà đồng làm nền móng phát triển vững chắc cho doanh nghiệp
3.1 - Lấy sự hoà đồng làm nền móng phát triển vững chắc cho doanh nghiệp Xem
Buổi 4 - Không có khái niệm "hoàn hảo" trên con đường làm lãnh đạo
4.1 - Không có khái niệm "hoàn hảo" trên con đường làm lãnh đạo Xem
Buổi 5 - Thành công của nhân viên chính là thành công của nhà lãnh đạo
5.1 - Thành công của nhân viên chính là thành công của nhà lãnh đạo Xem
Buổi 6 - Niềm tin là nền móng vững chắc nhất làm nên người lãnh đạo
6.1 - Niềm tin là nền móng vững chắc nhất làm nên người lãnh đạo Xem

Ai nên học?

  • Cấp quản lý muốn phát triển bản thân trong sự nghiệp
  • Học viên hướng tới vị trí lãnh đạo trong tương lai

Hồ sơ Giảng viên

OlymWorld ®

MEGA GURU™ learning,

Giảng viên BRAND Camp (37 khoá học)

OLYMWORLD®  |  incorporated MEGA GURU™ learning.

Be proud of the EXCLUSIVE training organization which has been certified by all 03 MEGA GURU™ Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell -- OlymWorld innovates your expectation following the performance compass-system.

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "OlymWorld ®"


Khoá học cùng Chuyên môn "Professional Skills"