Brand Camp
0
 • Thời lượng
  20 video
 • Cấp độ
  Nền tảng
 • Danh mục
  Professional Skills

Khi thương lượng, có kẻ thắng người thua là chuyện bình thường. Nhưng một thương vụ hoàn hảo, cả hai bên đều đạt được điều mình mong muốn không phải là điều viển vông. Mấu chốt ở đây là cả 2 bên cần cởi mở để tìm ra giải pháp thỏa đáng. Khóa học này sẽ giúp học viên trang bị những kỹ năng đàm phán thông minh, khéo léo, từ đó đạt được những thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên.

Ai cũng muốn mình là người chiến thắng. Khi mang tâm lý đó bước vào thương lượng, nhiều người sẽ cứng nhắc muốn bảo toàn lợi ích cho mình, và yêu cầu đối phương nhường nhịn đôi chút. Đó không nên là đích đến của đàm phán. Những thương vụ như vậy chắc chắn sẽ khó lòng duy trì được mối quan hệ lâu dài cho đôi bên.

Đích đến lý tưởng của đàm phán nên là khi hai bên cùng có lợi, hay còn gọi là “cùng thắng”.

Nhưng làm sao để “dung hòa” được lập trường, lợi ích của cả hai phía? Đó là lúc chúng ta cần đến một “ý tưởng thứ 3”. Một cách đơn giản, khi đó hai bên cần cởi bỏ tinh thần cạnh tranh, cùng nhau ngồi lại bàn bạc để đưa ra một giải pháp mới, tốt hơn cả đề xuất ban đầu của mỗi bên.

Điều này đòi hỏi người tham gia đàm phán không những phải cởi mở, nhanh nhạy trong mọi tình huống, mà còn phải biết cách xây dựng hình tượng phù hợp, và chuẩn bị chu đáo.

Các nội dung trên sẽ được chia sẻ cụ thể trong khóa học này, từ đó giúp bạn có thể tự tin thương lượng trong bất kỳ tình huống nào.

Nội dung khóa học gồm 4 phần chính:

1. Phẩm chất

 • 05 phẩm chất của người đám phán thành công
 • 07 hành vi của nhà thương thuyết hàng đầu
 • 04 cảm xúc cản trở khi thương lượng
 • Vượt qua nỗi sợ thương thảo

2. Chuẩn bị:

 • Thấu hiểu quy luật số 4 trong đàm phán

 • Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thương lượng

 • Xác định vị thế trong giao dịch

 • Thấu hiểu 5 nhóm đàm phán phổ biến

3. Kỹ thuật đàm phán:


 • Làm chủ 6 chiến thuật thương lượng giá

 • Trao đổi dựa trên luật đền bù
 • Thuyết phục thông qua bằng chứng xã hội

 • Vận dụng tính thời điểm
 • Xây dựng phương án rút lui

4. Kiên trì:

 • Không có cuộc thương lượng cuối cùng


Đây là Phiên thứ 06 trong Chuỗi khóa học Maximize Sales Performance, được chia sẻ bởi Anh Nguyễn Khắc Long - Chuyên gia Huấn luyện Năng lực Doanh nghiệp, Đại diện chính thức của 03 bậc thầy đương đại: Jack Canfield, Brian Tracy, John C. Maxwell tại Việt Nam.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu khóa học
1.1 - Giới thiệu khóa học Học thử
1.2 - Slide bài giảng (full) Xem
1.3 - Xây dựng 05 phẩm chất của người đàm phán thành công (P.1) Xem
1.4 - Xây dựng 05 phẩm chất của người đàm phán thành công (P.2) Xem
Buổi 2 - Mô phỏng 07 hành vi của nhà thương thuyết hàng đầu
2.1 - Mô phỏng 07 hành vi của nhà thương thuyết hàng đầu Xem
Buổi 3 - Kiểm soát 04 tác động của cảm xúc trong thương thảo
3.1 - Kiểm soát 04 tác động của cảm xúc trong thương thảo Xem
Buổi 4 - Vượt qua nỗi sợ thương thảo
4.1 - Vượt qua nỗi sợ thương thảo Xem
Buổi 5 - Thấu hiểu quy luật số 04 trong đàm phán
5.1 - Thấu hiểu quy luật số 04 trong đàm phán Xem
Buổi 6 - Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thương lượng
6.1 - Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thương lượng Xem
Buổi 7 - Xác định vị thế trong giao dịch
7.1 - Xác định vị thế trong giao dịch Xem
Buổi 8 - Thấu hiểu 05 nhóm đàm phổ biến
8.1 - Thấu hiểu 05 nhóm đàm phổ biến (P.1) Xem
8.2 - Thấu hiểu 05 nhóm đàm phổ biến (P.2) Xem
Buổi 9 - Làm chủ 06 chiến thuật thương lượng giá
9.1 - Làm chủ 06 chiến thuật thương lượng giá (P.1) Xem
9.2 - Làm chủ 06 chiến thuật thương lượng giá (P.2) Xem
Buổi 10 - Trao đổi dựa trên luật đền bù
10.1 - Trao đổi dựa trên luật đền bù Xem
Buổi 11 - Thuyết phục thông qua bằng chứng xã hội
11.1 - Thuyết phục thông qua bằng chứng xã hội Xem
Buổi 12 - Vận dụng tính thời điểm trong thương thuyết
12.1 - Vận dụng tính thời điểm trong thương thuyết Xem
Buổi 13 - Xây dựng phương án rút lui
13.1 - Xây dựng phương án rút lui Xem
Buổi 14 - Không có cuộc thương lượng cuối cùng
14.1 - Không có cuộc thương lượng cuối cùng Xem
14.2 - Bài tập thực hành Xem

Ai nên học?

 • Bất cứ ai quan tâm

Hồ sơ Giảng viên

OlymWorld ®

MEGA GURU™ learning,

Giảng viên BRAND Camp (37 khoá học)

OLYMWORLD®  |  incorporated MEGA GURU™ learning.

Be proud of the EXCLUSIVE training organization which has been certified by all 03 MEGA GURU™ Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell -- OlymWorld innovates your expectation following the performance compass-system.

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "OlymWorld ®"


Khoá học cùng Chuyên môn "Professional Skills"