Brand Camp
0
 • Thời lượng
  12 video
 • Cấp độ
  Tham khảo
 • Danh mục
  Brand Communication

Mr. Kent Wertime, Co-CEO of Ogilvy Asia Pacific, shares his views on Modern Marketing and how marketers and communicators should get ready for it.

Topics discussed in this interview:

 1. Introduction of Mr. Kent Wertime
 2. How is the industry changing?
 3. What is Modern Marketing?
 4. How will Client and Agency work together in Modern Marketing?
 5. How does Ogilvy get ready for Modern Marketing?
 6. How do we nurture and develop talents?

It starts with the reality that the consumer world is very different than it was before. What we do is very different than what we used to do it, much broader, but we start with consumer.

When we talk about the term Modern Marketing, they will somewhat signalize in the past what people talk about Integrated Marketing: You have to connect with an insight, with great creative idea, with ability to talk to multiple channels, to engage multiple channels, to use data intelligently, to create experiences to consumers, to allow consumer to participate to talk to you, to allow consumer to talk to each other. They engage with the brands, they often become advocate for the brand to other consumers.

The world of course has change dramatically with more channels and more channels that are fluid. We've gone from very fixed format to much more open format. And that's what's driving the need then to say as marketers, how do we take advantage of complete change of the dynamic of portion of what we do. Today messages more than ever have to integrate. In modern marketing, you really have to be thinking about your messaging out but also data coming back and how do you use it.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Introduction of Mr. Kent Wertime
1.1 - Introduction of Mr. Kent Wertime Học thử
1.2 - Transcript Xem
Buổi 2 - How is the industry changing?
2.1 - How is the industry changing? Xem
2.2 - Transcript Xem
Buổi 3 - What is Modern Marketing?
3.1 - What is Modern Marketing? (Part 1) Xem
3.2 - Transcript Xem
3.3 - What is Modern Marketing? (Part 2) Xem
3.4 - Transcript Xem
Buổi 4 - How will Client and Agency work together in Modern Marketing?
4.1 - How will Client and Agency work together in Modern Marketing (part 1) Xem
4.2 - Transcript Xem
4.3 - How will Client and Agency work together in Modern Marketing (part 2) Xem
4.4 - Transcript Xem
Buổi 5 - How does Ogilvy get ready for Modern Marketing?
5.1 - How does Ogilvy get ready for Modern Marketing? (Part 1) Xem
5.2 - Transcript Xem
5.3 - How does Ogilvy get ready for Modern Marketing? (Part 2) Xem
5.4 - Transcript Xem
5.5 - How does Ogilvy get ready for Modern Marketing? (Part 3) Xem
5.6 - Transcript Xem
5.7 - How does Ogilvy get ready for Modern Marketing? (Part 4) Xem
5.8 - Transcript Xem
Buổi 6 - How do we nurture and develop talents?
6.1 - How do we nurture and develop talents? (Part 1) Xem
6.2 - Transcript Xem
6.3 - How do we nurture and develop talents? (Part 2) Xem
6.4 - Transcript Xem

Ai nên học?

 • All in English. You have to be able to listen or read English to understand the interview.

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam

Community Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (16 khoá học)

Brands VietnamCộng đồng Marketing và Xây dựng Thương hiệu toàn diện tại Việt Nam, với những sản phẩm và dịch vụ có kết nối chặt chẽ với nhau để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của marketers nói chung, người làm kinh doanh nói riêng.

Brands Vietnam ra đời với sứ mệnh tạo ra nền tảng sẻ chia tri thức, dữ liệu và kết nối trong ngành nhằm giúp marketers thăng tiến trong nghề nghiệp và xây dựng những thương hiệu thành công.

Bởi vì chúng tôi tin vào một tầm nhìn đơn giản: với kiến thức và kỹ năng tốt hơn sẽ cho ra đời những thương hiệu và doanh nghiệp tốt hơn, từ đó tạo ra giá trị cho người tiêu dùng và xã hội.

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Khoá học cùng Chuyên môn "Brand Communication"