Danh sách khóa học Brand Activation

Nếu như Quảng cáo là truyền tải thông điệp qua các kênh truyền thông (NÓI), thì Kích hoạt Thương hiệu là tạo ra Trải nghiệm, cho người dùng được trực tiếp "nghe-thấy-chạm-ngửi-nếm" (LÀM) để thực sự "cảm" được thông điệp.