Brand Camp
0
 • Thời lượng
  37 video
 • Cấp độ
  Kinh nghiệm
 • Danh mục
  Consumer Understanding

Thấu hiểu người tiêu dùng là một trong những công việc thiết yếu để xây dựng kim chỉ nam cho hoạt động Marketing Mix. Tuy nhiên công việc này không hề đơn giản và phát hiện ra những insight thú vị lại càng khó hơn. Vậy làm sao bạn có thể thực hiện điều đó? Với khóa học này, tôi mong muốn mang đến cho bạn những kỹ năng / kỹ thuật trong phỏng vấn và gặp gỡ NTD để đi vào được thâm sâu trong tâm lý của họ và tìm kiếm insight.

Thấu hiểu người tiêu dùng là một trong những công việc thiết yếu để xây dựng kim chỉ nam cho hoạt động Marketing Mix. Nhưng việc thấu hiểu NTD như chúng ta vẫn nói không phải là một việc đơn giản. Và phát hiện ra những insight thú vị lại càng khó hơn.

Làm sao bạn thể thực hiện điều đó?

Với khóa học này, tôi mong muốn trang bị cho cho bạn những kỹ năng / kỹ thuật trong phỏng vấn + nội dung cơ bản để xây dựng bản hỏi NTD để đi vào được thâm sâu trong tâm lý của họ và tìm kiếm insight.

Nội dung chi tiết của khóa học này bao gồm 4 phần chính:

 1. Những vấn đề bạn hay gặp phải khi phỏng vấn NTD.
 2. Các bước tiếp cận NTD.
 3. Những công cụ/ kỹ thuật/ thủ thuật sử dụng trong phỏng vấn NTD
 4. Phân tích -  Những bước cơ bản biến thông tin phỏng vấn thành INSIGHT.

Ai là đối tượng phù hợp của khóa học?

 1. Những người liên quan trực tiếp nhất trong ngành, các bạn quali research(ers) – moderator trong tương lai – hiện có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm. 
 2. Marketers - những người đang làm trong ngành marketing.
 3. Các bạn sinh viên, đặc biệt các bạn học trong ngành marketing, quản trị kinh doanh, ngoại thương, truyền thông. Đặc biệt lúc bạn làm luận văn tốt nghiệp hay tham dự các cuộc thi marketing.
 4. Hay đơn giản là những ai luôn muốn giải mã những điều mới lạ xung quanh mình.

Nội dung Học phần

Buổi 1 - Những vấn đề thường gặp khi phỏng vấn NTD
1.1 - Giới thiệu khoá học Học thử
1.2 - Tài liệu bài giảng Xem
1.3 - Những vấn đề thường gặp khi phỏng vấn NTD (p1) Xem
1.4 - Những vấn đề thường gặp khi phỏng vấn NTD (p2) Xem
1.5 - Những vấn đề thường gặp khi phỏng vấn NTD (p3) Xem
Buổi 2 - Chuẩn bị trước phỏng vấn
2.1 - Mục tiêu, Vai trò, Công cụ Xem
2.2 - Các kỹ thuật "take-note" Xem
2.3 - Giới thiệu concept "Bóc củ hành" Xem
Buổi 3 - Kỹ thuật phá băng và làm quen
3.1 - Giai đoạn "Phá băng": 3 bước Forming, Storming, Norming Xem
3.2 - Giai đoạn "Phá băng": Các câu hỏi làm quen Xem
3.3 - Giai đoạn Trò chuyện: Hỏi về Lifestyle Xem
3.4 - Giai đoạn Trò chuyện: Chân dung đáp viên Xem
3.5 - Giai đoạn Trò chuyện: Hỏi về Thói quen Tiêu dùng (U&A) Xem
Buổi 4 - Kỹ thuật Story-telling
4.1 - Phương pháp 1: Story-telling (p1) Xem
4.2 - Phương pháp 1: Story-telling (p2) Xem
4.3 - Phương pháp 2: Projective Techniques Xem
Buổi 5 - Kỹ thuật Projective Techniques #1: Association
5.1 - Association #1: Word Association Xem
5.2 - Association #2: Brand Association / Personification Xem
5.3 - Association #3: Words / Pictures Xem
Buổi 6 - Kỹ thuật Projective Techniques #2: Completion
6.1 - Completion #1: Sentence Completion Xem
6.2 - Completion #2: Brand Mapping Xem
Buổi 7 - Kỹ thuật Projective Techniques #3: Construction
7.1 - Giới thiệu phương pháp Construction Xem
7.2 - Construction #1: Projective Questioning Xem
7.3 - Construction #2: Stereotypes Xem
7.4 - Construction #3: Bubble-drawings Xem
Buổi 8 - Kỹ thuật Projective Techniques #4: Expressive
8.1 - Expressive #1: Psycho-drawing Xem
8.2 - Expressive #2: Role-playing & Enactment Xem
Buổi 9 - Kỹ thuật Projective Techniques #5: Choice-ordering
9.1 - Sinking Game Xem
Buổi 10 - Những lưu ý khi đặt câu hỏi đào sâu
10.1 - Lưu ý 1: Quan sát nhiều hơn (p1) Xem
10.2 - Lưu ý 1: Quan sát nhiều hơn (p2) Xem
10.3 - Lưu ý 2: Tận dụng ngôn ngữ cơ thể của Moderator Xem
10.4 - Lưu ý 2: Chú ý ngôn ngữ cơ thể của đáp viên Xem
10.5 - Lưu ý 3: Tôn trọng sự khác biệt Xem
10.6 - Lưu ý 4: Hạn chế Confirmation-bias Xem
Buổi 11 - Phân tích Thông tin thành Insight
11.1 - Phân tích thông tin thành Insight Xem
11.2 - Case Study: Dirt Is Good Xem
11.3 - 3 câu hỏi cho một Insight tốt Xem

Ai nên học?

 • Bất cứ ai quan tâm.

Hồ sơ Giảng viên

Nguyễn Hoàng Anh

Former Senior Research Manager, Nielsen Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (1 khoá học)

Graduated Master of Marketing from Nottingham Trent University, Anh has been equipped with advance marketing knowledge and real-life-interactions with different UK organization such as Waitrose (Refreshing the brand & exploring opportunities in student segmentation)

After graduating the master degree, Anh has joined in Nielsen team and becomes one of the most requested moderators. Being gifted with charming, dynamic style and equipped  unconventional qualitative skills by regional trainings in SEANAP have enabled Anh to create comfortable chit & chat atmosphere in different topics or contexts. Also, the experience with different types methodologies & involving in nationwide strategic projects enriches & shapes Anh’s analytical thoughts  towards consumer behavior & psychology then translate them into the actionable implications in Marketing mix  & opportunity identification.

Considering Vietnam market shifts to rural areas,  Anh’s projects & studies now focus on rural movements from 2014 to present.


Blog học tập

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.