Brand Camp
0
 • Thời lượng
  72 video
 • Cấp độ
  Nền tảng
 • Danh mục
  Digital Marketing

Website, kênh quan trọng nhất trong Digital, không chỉ là nơi cung cấp thông tin hay tạo ra trải nghiệm, mà còn có thể bán hàng e-commerce và kết nối hệ thống thông tin doanh nghiệp. Ngày nay, không khó để khởi tạo một website, nhưng làm sao để xây dựng đúng định hướng, đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng công nghệ? Khoá học này sẽ giúp bạn từ bước hoạch định đến xắn tay vào làm.

Với sự dịch chuyển nhanh chóng của người dùng lên Digital, website sớm trở thành Owned Platform chủ lực, mà ở đó, doanh nghiệp hoàn toàn kiểm soát mọi thứ: thông tin, công nghệ, dữ liệu người dùng… Có doanh nghiệp chỉ cần một website đơn giản để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Nhưng cũng có doanh nghiệp cần website để bán hàng, thậm chí là trực tiếp quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng trên đó.

Có thể thấy, nhu cầu về website rất đa dạng theo quy mô, ngành nghề và mục tiêu phát triển. Trên thị trường cũng có hàng trăm đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế website, với giá từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. Như vậy, làm sao chọn đúng nhà cung cấp để xây dựng được một website tốt, sử dụng lâu dài? Để trả lời được câu hỏi này, cần quay lại tình hình nội tại doanh nghiệp. Công ty bạn đã thực sự hiểu rõ mục tiêu khi xây dựng website? Ai sẽ là những người sẽ sử dụng website này (đối tác, khách hàng, nhà đầu tư…)? Trên website sẽ có những nội dung gì (tin tức, giới thiệu, sản phẩm…)? Website sẽ sử dụng những nền tảng nào (Wordpress, Magento, Wix…)? Ngân sách dành cho website là bao nhiêu? Và vô vàn câu hỏi khác nữa.

Hiểu được những trăn trở này của bạn, chúng tôi biên soạn nên khóa học toàn diện này, giúp bạn có thể đi từng bước từ hoạch định đúng đến tự tay làm đúng theo những chiến lược đã vạch sẵn. Dù bạn là một chủ doanh nghiệp đang băn khoăn về việc mở một website mới. Hay bạn là một nhân viên marketing cần nghiên cứu để cải thiện, nâng cấp website của công ty. Bạn cũng sẽ tìm thấy trong khóa học này những kiến thức từ nền tảng đến nâng cao, có thể ứng dụng ngay vào tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Nội dung chính của khóa học sẽ xoay quanh những phần chính sau:

 • Project Elements: Lập Kế hoạch Tổng, Phân tích Hiện trạng Doanh nghiệp, Phân bố Thời gian Dự án.
 • Strategic Elements: Cụ thể hóa các Mục tiêu, Hoạch định Chân dung Người dùng (User Personas), Lên Tiến trình Người dùng và Bản đồ trang (User Flow & Sitemap), Lựa chọn Tính năng (Features).
 • Implementation Process: Quy trình 7 bước thực hiện: Design, Front-End, Back-End, Content, Testing, Launching, Maintenance.
 • Các yếu tố bổ sung: Hosting, Tên miền, Tối ưu Di động, SEO…
 • Chiến lược Website nâng cao: Thiết kế, Content, Phân tích Dữ liệu, Tối ưu Tìm kiếm

Khóa học được chia sẻ bởi anh Nguyễn Hải Minh, Managing Director tại Wisdom Agency. Anh đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành Marketing, đã thực hiện nhiều dự án website lớn cho Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines, Bảo hiểm PVI Sun Life...


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Overview (Tổng quan về website)
1.1 - Course Introduction / Giới thiệu khóa học Học thử
1.2 - Role of Website / Vai trò của Website Xem
1.3 - Type of Website / Các hình thức Website Xem
1.4 - Elements of a Website / Các thành tố của một Website Xem
1.5 - Every Aspect of Website Management / Các khía cạnh khi quản lý Website Xem
1.6 - Different Industries: Finance, Aviation, eCommerce / Website trong các ngành Tài chính, Hàng không, Thương mại điện tử Xem
1.7 - Handout (1) / Tài liệu khóa học (1) Xem
Buổi 2 - Project Elements: Proposal, Business Analysis, Project Timeline
2.1 - Websites Triology / Các yếu tố quan trọng của một dự án Website Xem
2.2 - Proposal, Business Analysis, Project Timeline / Bản đề xuất, Phân tích hoạt động kinh doanh, Khung thời gian dự án Xem
2.3 - Reference: Proposal (Acorneri Holding) / Tài liệu tham khảo: Bản đề xuất (Acorneri Holding) Xem
2.4 - Reference: Proposal (Eximbank) / Tài liệu tham khảo: Bản đề xuất (Eximbank) Xem
Buổi 3 - Strategic Elements: Objectives (Mục tiêu) & Features (Tính năng)
3.1 - Website Development Process / Quy trình xây dựng Website Xem
3.2 - Objectives & Features / Mục tiêu và tính năng Xem
Buổi 4 - Strategic Elements: User Personas (Chân dung Người dùng)
4.1 - User Personas: Example / Ví dụ Hồ sơ người dùng Xem
4.2 - User Personas: How to record? / Cách ghi chép Hồ sơ người dùng Xem
4.3 - User Personas: Key Questions / Các câu hỏi khai thác Hồ sơ người dùng Xem
4.4 - User Personas: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Hồ sơ người dùng (Vietnam Airlines) Xem
4.5 - Exercise: User Personas / Bài tập Hồ sơ người dùng Xem
4.6 - Reference: Persona Notepad / Tài liệu tham khảo: Mẫu ghi chú Hồ sơ người dùng Xem
Buổi 5 - Strategic Elements: User Flow (Tiến trình Người dùng)
5.1 - What is User Flow? / Tiến trình người dùng là gì? Xem
5.2 - User Flow: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Tiến trình người dùng (PVI Sun Life) Xem
5.3 - User Flow: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ Tiến trình người dùng (Vietnam Airlines) Xem
5.4 - Tools to Build User Flow / Công cụ xây dựng Tiến trình người dùng Xem
Buổi 6 - Strategic Elements: User Experience (Trải nghiệm Người dùng)
6.1 - What is User Experience? / Trải nghiệm người dùng là gì? Xem
Buổi 7 - Strategic Elements: Sitemap (Bản đồ Website)
7.1 - What is Sitemap? / Cấu trúc Website là gì? Xem
7.2 - Sitemap: Case study (PVI Sun Life) / Ví dụ Cấu trúc Website (PVI Sun Life) Xem
7.3 - Sitemap - Default Pages and Sections / Cấu trúc Website - Trang chính & trang phụ Xem
7.4 - Reference: Sitemap (PVI Sun Life) / Tài liệu tham khảo: Cấu trúc Website (PVI Sun Life) Xem
7.5 - Exercise: Sitemap / Bài tập Cấu trúc Website Xem
Buổi 8 - Implementation: Design (Thiết kế)
8.1 - UI/ UX Design / Thiết kế giao diện & trải nghiệm người dùng Xem
8.2 - Principles of Design / Các nguyên tắc thiết kế Website Xem
8.3 - Components of A Basic Layout / Các thành phần của một bố cục đơn giản Xem
8.4 - Stage of Design Development / Các giai đoạn phát triển thiết kế website Xem
8.5 - Design Validation / Đánh giá thiết kế Xem
8.6 - Handout (2) / Tài liệu khóa học (2) Xem
Buổi 9 - Implementation: Front-end & Back-end
9.1 - Front-end Development / Xây dựng Front-end Xem
9.2 - Back-end Development / Xây dựng Back-end Xem
9.3 - Content Management System (CMS) / Hệ thống quản trị nội dung (CMS) Xem
Buổi 10 - Implementation: Content (Kế hoạch Nội dung)
10.1 - Content Audit / Kiểm định nội dung Xem
10.2 - Content Strategy / Chiến lược nội dung Xem
10.3 - Content Planning: Brief Guideline / Lên kế hoạch nội dung cho Website Xem
10.4 - Content: Case study (Vietnam Airlines) / Ví dụ nội dung (Vietnam Airlines) Xem
10.5 - Tips for Web Copywriting / Các lưu ý khi viết nội dung Website Xem
10.6 - Template: Content Marketing Calendar / Biểu mẫu: Lịch đăng bài viết Xem
10.7 - Exercise: Content / Bài tập xây dựng nội dung Website Xem
Buổi 11 - Implementation: Testing (Kiểm tra và Báo lỗi)
11.1 - Testing Process / Quy trình kiểm tra Xem
11.2 - Handout (3) / Tài liệu khóa học (3) Xem
Buổi 12 - Implementation: Launching - Prepare & Transfer
12.1 - Domain & Hosting / Tên miền & dịch vụ lưu trữ Xem
12.2 - Domain Mapping / Kết nối tên miền với dịch vụ lưu trữ Xem
12.3 - On-Page SEO Guide / Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên trang Xem
Buổi 13 - Implementation: Launching: Launch, Activate & Promote
13.1 - Launch & Activate / Xuất bản & kích hoạt Website Xem
13.2 - Promoting the Site / Quảng bá Website Xem
Buổi 14 - Implementation: Maintenance (Bảo trì Website)
14.1 - Maintenance / Bảo trì Website Xem
Buổi 15 - Practice: Haravan (Thực hành: Xây dựng Website bằng Haravan)
15.1 - Introduce: LadiPage, WordPress, Haravan / Giới thiệu: LadiPage, WordPress, Haravan Xem
15.2 - Practice: Haravan / Thực hành: Haravan Xem
15.3 - Create an Account / Khởi tạo tài khoản Haravan Xem
15.4 - Customize Theme / Tùy biến giao diện và màu sắc Xem
15.5 - Customize Menu and Navigation / Tùy chỉnh Menu và Navigation Xem
15.6 - Create Content Pages / Tạo các trang nội dung tĩnh Xem
15.7 - Create News Category and Articles / Tạo danh mục và bài tin tức Xem
15.8 - Contact Us & Testimonials / Trang liên hệ và ý kiến khách hàng Xem
15.9 - Create Product List and Detail Page / Trang sản phẩm và dịch vụ Xem
15.10 - Customize the Homepage / Tùy chỉnh giao diện trang chủ Xem
15.11 - Domain and Hosting / Tên miền và gói dịch vụ Xem
Buổi 16 - Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress)
16.1 - Practice: WordPress (Thực hành Xây dựng Website bằng WordPress) Xem
16.2 - Install Hosting and WordPress / Cài đặt Hosting & WordPress Xem
16.3 - Basic Administration / Giới thiệu trang quản trị Xem
16.4 - Install WordPress Theme / Cài đặt giao diện Xem
16.5 - Design and Customize Pages (Part 1) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 1) Xem
16.6 - Design and Customize Pages (Part 2) / Thiết kế và chỉnh sửa trang (Phần 2) Xem
16.7 - Writing Posts / Tạo và chỉnh sửa bài viết Xem
16.8 - Customize Menu and Footer / Cài đặt Menu và chân trang Xem
16.9 - Customize Theme and Widgets / Tùy chỉnh giao diện Xem
Buổi 17 - Advancement (Phần nâng cao)
17.1 - Design, Content, Analytics, Search Optimisation / Thiết kế, Nội dung, Phân tích, Tối ưu hóa trên công cụ tìm kiếm Xem

Ai nên học?

 • Doanh nghiệp đang cần xây mới hoặc nâng cấp Website
 • Digital Marketer cần tìm hiểu về Website - Owned Platform quan trọng nhất của Digital
 • Học viên muốn tự tay xây dựng một Website hoàn chỉnh

Hồ sơ Giảng viên

Nguyễn Hải Minh

Chief of Knowledge, Wisdom Agency

Giảng viên BRAND Camp (4 khoá học)

An academic, educator and marketer who has walked on the fine line of these fields since 2008. I study, teach, work with clients in diverse industries and founded my group of companies specialised respectively in branding, digitalisation and media. My main focus is on strategy that strengthens the competitive edge of local companies in today's context of change and globalisation.

Many years immersed in this industry have allowed me to build an extended network in the region via study and work which has enabled me to be a gateway for local companies who wish to expand regionally or any international organisations interested in the Vietnam market.

My list of clients comprises over 100 large-scale companies in various sectors, including consultancy (Landor&FITCH, GLG, Dentsu, TBWA), finance (Vietcombank, VIB, NCB, VCBF, VFM, Liberty Insurance, Sun Life), real estate (Novaland, Masterise, An Gia, Phuc Khang), education (British Council, Apollo), transportation (Vietnam Airlines, Mai Linh) and many more.

Summary of experience

- Author at minimalmarketing.com - a content hub written about minimalism in marketing and life
- Co-founder of the agency alliance which include Wisdom Agency, Digit Matter, and Mai Linh Media
- Chief Strategy Officer at Kim Ngan Group
- Country Associate of Landor & Fitch
- Council Member of Gerson Lehrman Group, Market Lead of digital projects
- Board Member cum Head of Education and Tech at Ho Chi Minh City Advertising Association (HAA)
- Advisor of non-profit organisations such as VNPR, SVF, Co4Growth etc.
- Marketing Consultant of Xuan Hoa, Eximbank, Mai Linh, Edutalk, Kaivis Holdings etc.
- Marketing Coach of iValue Academy, Hult Prize Vietnam, BrandCamp etc.
- Mentor and judge of marketing programs at FTU - Creatio, British University Vietnam - Z Marketer, RMIT - SIFE, National Economic University - External Affair Club, etc.
- Adjunct professor at multiple institutes including HCMC Banking University (University of Bolton's program), University of Economics, Ton Duc Thang University, Van Lang University (Liverpool John Moores University's program), FPT Education, etc.


Blog học tập

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "Nguyễn Hải Minh"


Khoá học cùng Chuyên môn "Digital Marketing"