Brand Camp
0
 • Thời lượng
  16 video
 • Cấp độ
  Kinh nghiệm
 • Danh mục
  Professional Skills

Là lãnh đạo, bạn không chỉ chịu trách nhiệm về kết quả công việc, phát triển đội ngũ mà còn có trọng trách lèo lái tổ chức vượt qua thử thách. Vì vậy lãnh đạo phải phát triển năng lực trên nhiều khía cạnh, không chỉ về lý trí, chuyên môn (IQ) mà còn nhạy bén, tinh tế về cảm xúc (EQ) cũng như kiên định, kiểm soát khủng hoảng (AQ). Khóa học này sẽ giúp bạn nhận diện & cân bằng bộ ba năng lực: IQ - EQ - AQ, từ đó phát triển khả năng lãnh đạo.

Doanh nghiệp nói chung và lãnh đạo nói riêng luôn đặt ra nhiều tiêu chí mà nhân viên cần đáp ứng: từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cho đến tinh thần, thái độ làm việc,... Nhưng là lãnh đạo, bạn đã bao giờ đặt câu hỏi ngược lại: “Vậy nhân viên, tổ chức cần gì ở tôi?”.

Mỗi doanh nghiệp, nhân viên sẽ có những kỳ vọng riêng về người lãnh đạo lý tưởng, nhưng nhìn chung, những yêu cầu đó sẽ xoay quanh 3 yếu tố chính:

 • IQ (Intelligence Quotient): năng lực về chuyên môn, tư duy chiến lược, kết nối ý tưởng cũng như đưa ra định hướng cho nhân viên thực thi, hoàn thành mục tiêu mà tổ chức đặt ra.
 • EQ (Emotional Quotient): tinh tế về cảm xúc, có thể xử lý cảm xúc của chính mình, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, thu hẹp khoảng cách, khác biệt giữa các phòng ban.
 • AQ (Adversity Quotient): bản lĩnh, mạnh mẽ như một người thuyền trưởng, dẫn dắt đội nhóm vượt qua “giông bão" với thái độ “Chúng ta có thể giải quyết việc này".

Việc cân bằng bộ ba năng lực IQ - EQ - AQ không những giúp lãnh đạo hoàn thiện năng lực của chính mình mà còn khiến nhân viên an tâm để làm việc, cống hiến, gắn bó, đưa tổ chức đi lên. Khóa học này sẽ giúp bạn từng bước phát triển, duy trì và cân bằng 03 phẩm chất trên, cụ thể:

 1. IQ (tư duy chiến lược): làm mới cách tư duy, phá bỏ những ranh giới trong kinh doanh. Từ đó kết nối dữ kiện tìm ra ý tưởng mới, cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn & mục tiêu dài hạn.
 2. EQ (khả năng thấu cảm): kiểm soát cảm xúc cá nhân, nỗ lực thấu hiểu những khác biệt trong tổ chức về công việc, nhận thức, văn hóa,.. từ đó cân bằng nhu cầu của nhân viên & lợi ích tổ chức.
 3. AQ (tính can trường): xử lý rủi ro & biến cố trong kinh doanh, ra quyết định một cách quyết đoán & đúng đắn.
 4. Cuối cùng, phát triển 03 phẩm chất này cho tổ chức của bạn. 

Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu khóa học
1.1 - Giới thiệu khóa học Học thử
1.2 - Nhận diện rào cản nội tại & thay đổi thị trường Xem
1.3 - Bài giảng Lãnh đạo theo IQ, EQ, AQ Xem
Buổi 2 - Tư duy lại cách bạn tư duy
2.1 - Tư duy lại cách bạn tư duy Xem
Buổi 3 - Phá bỏ những ranh giới cũ trong kinh doanh
3.1 - Phá bỏ những ranh giới cũ trong kinh doanh Xem
Buổi 4 - Kết nối các ý tưởng kinh doanh
4.1 - Kết nối các ý tưởng kinh doanh Xem
Buổi 5 - Đạt mục tiêu ngắn hạn & dài hạn
5.1 - Đạt mục tiêu ngắn hạn & dài hạn Xem
Buổi 6 - Thoát khỏi sự lạc hướng cá nhân
6.1 - Thoát khỏi sự lạc hướng cá nhân Xem
Buổi 7 - Lấp đầy khoảng hở giữa cá nhân & bộ phận
7.1 - Lấp đầy khoảng hở giữa cá nhân & bộ phận Xem
Buổi 8 - Né tránh thiên vị cảm xúc
8.1 - Né tránh thiên vị cảm xúc Xem
Buổi 9 - Vượt qua khác biệt về nhận thức & lối sống
9.1 - Vượt qua khác biệt về nhận thức & lối sống Xem
Buổi 10 - Quản lý rủi ro & biến cố
10.1 - Quản lý rủi ro & biến cố Xem
Buổi 11 - Làm rõ mọi sự giả định trước khi ra quyết định
11.1 - Làm rõ mọi sự giả định trước khi ra quyết định Xem
Buổi 12 - Hướng tới sự đúng đắn sau cùng
12.1 - Hướng tới sự đúng đắn sau cùng Xem
Buổi 13 - Từng bước phát triển IQ, EQ, AQ cho tổ chức
13.1 - Từng bước phát triển IQ, EQ, AQ cho tổ chức (P1) Xem
13.2 - Từng bước phát triển IQ, EQ, AQ cho tổ chức (P2) Xem

Ai nên học?

 • Phù hợp cho học viên là các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp - mong muốn phát triển & hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo.
 • Học viên có mong muốn phát triển lên các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Hồ sơ Giảng viên

OlymWorld ®

MEGA GURU™ learning,

Giảng viên BRAND Camp (37 khoá học)

OLYMWORLD®  |  incorporated MEGA GURU™ learning.

Be proud of the EXCLUSIVE training organization which has been certified by all 03 MEGA GURU™ Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell -- OlymWorld innovates your expectation following the performance compass-system.

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "OlymWorld ®"


Khoá học cùng Chuyên môn "Professional Skills"