Brand Camp
0
 • Thời lượng
  24 video
 • Cấp độ
  Nền tảng
 • Danh mục
  Consumer Understanding

Thấu hiểu chiều sâu người tiêu dùng bằng 4 phương pháp Nghiên cứu Định tính (Qualitative Research) vừa khoa học và chặt chẽ theo đúng chuẩn của Nghiên cứu Thị trường, nhưng cũng vừa đơn giản, dễ hiểu và rất “con người”. Khi nào và tại sao phải lựa chọn Thảo luận nhóm (Focus-Group Discussion), Phỏng vấn Chuyên sâu (In-depth Interview), Sống cùng đáp viên (Ethnography) hay Nghiên cứu người mua hàng (Shopper Study)? Tất cả sẽ được giải đáp qua 22 videos súc tích và sinh động dưới đây.

Khi nói đến NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG, nhiều người cho rằng chủ đề này rất khô khan, logic, khoa học. Điều này không đúng nếu bạn hiểu tường tận về NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH (Qualitative Research).

Thực tế là những người làm Nghiên cứu Định tính là những người LÀM VIỆC NHIỀU NHẤT VỚI CON NGƯỜI, với người tiêu dùng, thuộc nhiều tầng lớp xã hội, hoàn cảnh, ngành hàng khác nhau, để đào sâu những vấn đề đa dạng trong cuộc sống của họ, từ những thói quen, cách nghĩ, hành vi hàng ngày, đến những tâm tư, suy nghĩ sâu xa và hành vi vô thức.

Đến với khoá học “Giải mã Người tiêu dùng bằng NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH”, bạn sẽ được tìm hiểu 4 phương pháp Nghiên cứu Định tính thường gặp bao gồm:

 • FOCUS GROUP DISCUSSION: Thảo luận nhóm.
 • IN-DEPTH INTERVIEW: Phỏng vấn chuyên sâu.
 • ETHNOGRAPHY: Sống cùng đáp viên.
 • SHOPPER STUDY: Nghiên cứu người mua hàng.
 • Bạn cũng sẽ được học về Quy trình của một Nghiên cứu Định tính và các loại hình Nghiên cứu Định tính trong tổng thể hoạt động Marketing.

Đây là một khóa nền tảng, hữu ích cho các marketer ở cả Client lẫn Research Agency, hay đơn giản chỉ là những người quan tâm và muốn tìm hiểu về người tiêu dùng mục tiêu của mình bằng những phương pháp khoa học và phù hợp. 


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Nghiên cứu Định tính là gì?
1.1 - Nghiên cứu Định tính là gì? Học thử
1.2 - Bài giảng cho Module 1 Xem
Buổi 2 - Đặc trưng của Nghiên cứu Định tính khác với Nghiên cứu Định lượng
2.1 - Đặc trưng của Nghiên cứu Định tính khác với Nghiên cứu Định lượng Xem
Buổi 3 - Tại sao chúng ta phải Nghiên cứu Định tính?
3.1 - Tại sao chúng ta phải Nghiên cứu Định tính? Xem
Buổi 4 - Khi nào dùng Nghiên cứu Định tính
4.1 - Khi nào dùng Nghiên cứu Định tính (P.1) Xem
4.2 - Khi nào dùng Nghiên cứu Định tính (P.2) Xem
Buổi 5 - Thái độ của một người làm Nghiên cứu định tính
5.1 - Thái độ của một người làm Nghiên cứu định tính Xem
Buổi 6 - Quy trình của một Nghiên cứu Định tính
6.1 - Quy trình của một Nghiên cứu Định tính Xem
6.2 - Bài giảng cho Module 2 Xem
Buổi 7 - Giới thiệu 4 phương pháp Nghiên cứu Định tính
7.1 - Giới thiệu 4 phương pháp trong Nghiên cứu Định tính Xem
Buổi 8 - Focus Group Discussion (Thảo luận nhóm)
8.1 - Focus Group Discussion - Thảo luận nhóm (P.1) Xem
8.2 - Focus Group Discussion - Thảo luận nhóm (P.2) Xem
8.3 - Focus Group Discussion - Thảo luận nhóm (P.3) Xem
Buổi 9 - In-Depth Interview (Phỏng vấn chuyên sâu)
9.1 - In-depth Interview - Phỏng vấn chuyên sâu (P.1) Xem
9.2 - In-depth Interview - Phỏng vấn chuyên sâu (P.2) Xem
Buổi 10 - Ethnography (Sống cùng đáp viên)
10.1 - Ethnography - Sống cùng đáp viên (P.1) Xem
10.2 - Ethnography - Sống cùng đáp viên (P.2) Xem
10.3 - Ethnography - Sống cùng đáp viên (P.3) Xem
10.4 - Ethnography - Sống cùng đáp viên (P.4) Xem
10.5 - Ethnography - Sống cùng đáp viên (P.5) Xem
Buổi 11 - Shopper Qualitative (Nghiên cứu người mua hàng)
11.1 - Shopper Qualitative - Nghiên cứu người mua hàng (P.1) Xem
11.2 - Shopper Qualitative - Nghiên cứu người mua hàng (P.2) Xem
Buổi 12 - Những phương pháp tiếp cận mới
12.1 - Những phương pháp tiếp cận mới Xem
Buổi 13 - Tổng kết
13.1 - Tổng kết Xem

Ai nên học?

 • Bất kỳ ai quan tâm.

Hồ sơ Giảng viên

Hồ Minh Huyền

Co-Founder, The Phoenix Research Consultancy

Giảng viên BRAND Camp (2 khoá học)

Huyen has +13 years of experience in Qualitative Research from Nielsen and Kantar Millward Brown Vietnam. Currently, she manages her own business called The Phoenix Research Consultancy, specialized in full research consultancy services to guide brands in growing effectively and sustainably.

Huyen's experience ranges across different types of research including Exploratory, U&A, Communication, Shopper, etc. for international organizations as well as local giants of a wide variety of industries from FMCGs to Finance, Durable, Social Research.

Her analytical skill, listening and interviewing skills have enabled her to compose quality correspondence, diagnose problems and devise viable solutions for multiple clients.

Her business issue-oriented and big picture approaches, strategic consultative skills, coupled with a passionate sense of commitment to grow the client & business enable Huyen to win and secure trust and appreciation from even the most research savvy buyers.

 


Blog học tập

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.