Brand Camp
0
 • Thời lượng
  15 video
 • Cấp độ
  Tham khảo
 • Danh mục
  Professional Skills

Kỹ năng thuyết trình? Phong cách lãnh đạo? Xây dựng mối quan hệ? Bạn nghĩ mình đã biết hết các kỹ năng cần thiết rồi? Chưa đâu, hãy nghĩ lại.

Ngay tại Việt Nam bạn vẫn có thể học các kiến thức của Harvard.

Khóa học tập trung các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên và người đi làm được nghiên cứu bởi các chuyên gia của Harvard Business, bao gồm:

 1. Kỹ năng thuyết trình
 2. Kỹ năng giao tiếp
 3. Kỹ năng quản lý cuộc họp
 4. Kỹ năng đặt mục tiêu
 5. Kỹ năng làm việc với đồng nghiệp
 6. Kỹ năng lãnh đạo

Hy vọng, khóa học sẽ giúp bạn phát triển và hoàn thiện các kỹ năng của bản thân.

Dịch và biên tập bởi Diệu Mi, mang đến cho bạn MIỄN PHÍ bởi Brands Vietnam.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Kỹ năng thuyết trình
1.1 - 3 Steps To Better Presentation Visuals Học thử
1.2 - Three Elements To Expressing Your Idea Xem
1.3 - Create Slides People Will Remember Xem
Buổi 2 - Kỹ năng giao tiếp
2.1 - Make Networking Less Awkward Xem
2.2 - How To Expand Your Professional Network Xem
Buổi 3 - Kỹ năng quản lý buổi họp
3.1 - What To Do Before Ending Any Meeting Xem
Buổi 4 - Kỹ năng đặt mục tiêu
4.1 - Break Your Big Goals Into Small Steps Xem
4.2 - How Successful People Reach Their Goals Xem
Buổi 5 - Kỹ năng làm việc với đồng nghiệp
5.1 - How To Work With People Who Are Hard To Work With Xem
5.2 - How To Ask For What You Want Xem
5.3 - Three Keys To Influencing Others Xem
Buổi 6 - Kỹ năng lãnh đạo
6.1 - Identify Your Thinking Style Xem
6.2 - How To Shake Off A Bad Mood Xem
6.3 - Why We Cant See Solutions In Plain Sight Xem
6.4 - Theres No Such Thing As A Perfect Job Xem

Ai nên học?

 • Ngôn ngữ tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt.

Hồ sơ Giảng viên

Bùi Diệu Mi

Personal Assistant, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (1 khoá học)

Nhanh có nghĩa là đi chậm mà không gián đoạn. (Fast means going slowly without interruption)

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.