Brand Camp
0
 • Thời lượng
  18 video
 • Cấp độ
  Kinh nghiệm
 • Danh mục
  Tracking & Measurement

Consumer Panel là chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng chuyên biệt của Kantar Worldpanel, nhằm tìm hiểu về hành vi mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, trong lĩnh vực FMCG (sản phẩm tiêu dùng nhanh). Khóa học này giúp người học có những nền tảng cơ bản cho việc đọc và hiểu các báo cáo nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng của Consumer Panel.

Bất kỳ chiến lược xây dựng thương hiệu nào cũng đều bắt đầu từ việc tìm hiểu về suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng. Từ những hiểu biết đó, hay còn gọi là consumer insights, các nhãn hàng có thể lên kế hoạch truyền thông cũng như thực thi các hoạt động tiếp thị thương hiệu phù hợp, nhằm mục đích tăng trưởng doanh thu và tăng thị phần.

Consumer Panel là chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng chuyên biệt của Kantar Worldpanel, nhằm tìm hiểu về hành vi mua sắm và sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng, trong lĩnh vực FMCG (sản phẩm tiêu dùng nhanh). 

Khóa học này giúp người học có những nền tảng cơ bản cho việc đọc và hiểu các báo cáo nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng; phù hợp với những bạn mong muốn làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường, muốn tìm hiểu về hành vi người tiêu dùng, và những bạn đang hoặc mong muốn làm việc trong lĩnh vực marketing & trade trong các công ty FMCG hoặc nhà bán lẻ.

Trong khóa học này, chị Lê Thị Bạch Dương, nguyên là Account Director tại Kantar Worldpanel, sẽ chia sẻ những phần chính sau:

 • Giới thiệu Consumer Panel
 • Cách đọc và phân tích những chỉ số cơ bản của Consumer Panel
 • Tìm hiểu các phân tích đặc biệt của Consumer Panel
 • Đọc hiểu và thực hành qua ví dụ mẫu

Nếu bạn hiện tại đang là khách hàng của Kantar Worldpanel, vui lòng liên hệ với client service team để được cấp khóa học miễn phí.

 


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Introduction of Consumer Panel
1.1 - Introduction Học thử
1.2 - Consumer Panel: Definition & Methodology Xem
1.3 - What Consumer Panel measures Xem
1.4 - Handout Xem
Buổi 2 - Understanding Basic Data (P1)
2.1 - Basic KPIs Xem
2.2 - Penetration Xem
2.3 - Average Volume per Buyer, Frequency & Average Volume per Trip Xem
Buổi 3 - Understanding Basic Data (P2)
3.1 - Loyalty Xem
3.2 - Repurchase Rate Xem
3.3 - Basic Measure Summary Xem
3.4 - Exercise: Information Xem
3.5 - Exercise: Questions & Answers Xem
Buổi 4 - Special Analysis: Gain & Loss - Switching
4.1 - Special Analysis: Gain & Loss - Switching Xem
Buổi 5 - Special Analysis: New-Lost-Repeat Buyers
5.1 - Special Analysis: New-Lost-Repeat Buyers Xem
Buổi 6 - Special Analysis: Duplication
6.1 - Special Analysis: Duplication Xem
Buổi 7 - Special Analysis: Heavy-Medium-Light
7.1 - Special Analysis: Heavy-Medium-Light Xem
Buổi 8 - Case Study
8.1 - Category Performance Xem
8.2 - Segment Performance Xem
8.3 - Brand Performance Xem
8.4 - Deep dive: Special Analysis Xem
8.5 - Recommendations Xem

Ai nên học?

 • Bạn đã/ đang/ sẽ sở hữu, hoặc có cơ hội tiếp cận với Báo cáo Consumer Panel của Kantar Worldpanel.

Hồ sơ Giảng viên

Kantar | Worldpanel Division Vietnam

Kantar, Worldpanel Division Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (1 khoá học)

Kantar Worldpanel is the global expert in shoppers’ behaviour.

Through continuous monitoring, advanced analytics and tailored solutions, Kantar Worldpanel inspires successful decisions by brand owners, retailers, market analysts and government organisations globally.

With over 60 years’ experience, a team of 3,500, and services covering 60 countries directly or through partners, Kantar Worldpanel turns purchase behaviour into competitive advantage in markets as diverse as FMCG, impulse products, fashion, baby, telecommunications and entertainment, among many others.

Kantar Worldpanel is part of Kantar, one of the world's largest insight, information and consultancy networks. We understand more about how people think, feel, shop, share, vote and view than anyone else. Combining our expertise in human understanding with advanced technologies, Kantar’s 30,000 people help the world’s leading organisations succeed and grow.


Blog học tập

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.