Nhóm khóa học: Creative & Advertising

Các khoá học về Quảng cáo, Sáng tạo dành cho Agency.
Câu Chốt Hạ

Trailer

Huỳnh Vĩnh Sơn

499,000đ

Bách Khoa Toàn Print

Trailer

Huỳnh Vĩnh Sơn

599,000đ

B&B Journey: From Brief to Briefing

Trailer

Zennie Trang Nguyen

499,000đ

Pitch To Win

Trailer

Lâm Hồng Lan

499,000đ

Creative Evaluation - A2B

Trailer

Zennie Trang Nguyen

199,000đ

Kể Chuyện 360

Trailer

Huỳnh Vĩnh Sơn

299,000đ

Account Management 101 - All Basics

Trailer

Zennie Trang Nguyen

499,000đ

Tưởng Là Có Ý (Ideas & Concept)

Trailer

Huỳnh Vĩnh Sơn

499,000đ

Break into Advertising

Trailer

Huỳnh Vĩnh Sơn

399,000đ

Viral Marketing (by PhinDeli)

Trailer

Brands Vietnam

Miễn phí