Brand Camp
0
 • Thời lượng
  20 video
 • Cấp độ
  Nền tảng
 • Danh mục
  Professional Skills

Nếu xem bán hàng là hoạt động tư vấn, người bán là tư vấn viên, một chuyên gia với kiến thức am tường thì áp lực mua - bán giữa hai bên sẽ được giảm tải. Đây là một cách tiếp cận thú vị, giúp bán hàng diễn ra chủ động và hiệu quả hơn. Khoá học này sẽ giúp học viên thay đổi trong tư duy cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết để có thể bán hàng như một chuyên gia thực thụ.

Thông thường, khi bán hàng, bạn luôn phải chịu áp lực từ nhiều phía: doanh số bán hàng, tiến độ chung của công ty, sự hài lòng của khách hàng ... Áp lực, lo lắng chồng chất dễ khiến bạn muốn bán hàng bằng mọi cách. Hẳn đã có những lần bạn vô thức chèo kéo, “năn nỉ” khách hàng mà không hề hay biết.

Tuy nhiên, cách làm này rất dễ phản tác dụng. Khách hàng không có nhu cầu sẽ cảm thấy phiền toái. Ngược lại, những khách hàng có nhu cầu sẽ có xu hướng thích đòi hỏi, muốn bạn nhượng bộ,... Lúc này, bán hàng vốn đã khó nay lại càng khó hơn.

Để tránh rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra, bạn cần thoát khỏi tâm lý “phải bán hàng bằng mọi cách”. Bạn nên xem việc bán hàng là một quá trình tư vấn, và bạn chính là chuyên gia, giúp khách hàng tìm ra nhu cầu và sản phẩm phù hợp. Quá trình bán hàng sẽ diễn ra tự nhiên, dễ dàng và chủ động hơn.

Để làm được điều này, bạn cần định hình phong cách và nắm vững những kỹ thuật cần thiết, giúp khơi gợi nhu cầu khách hàng và xây dựng hình tượng “chuyên gia”. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng để có thể bán hàng như một chuyên gia thực thụ:

1. Thay đổi tư duy:

 • 03 quy luật của 
chuyên gia bán hàng
 • 05 tái định nghĩa về 
bán hàng
 • 05 bước lập kế hoạch G.O.S.P.A
 • 03 nguyên tắc của 
chuyên gia bán hàng
 • Định vị tam giác 
bán hàng

2. Thông thạo các kỹ thuật:

 • 03 cách tạo dựng vòng 
ảnh hưởng
 • 03 cách đặt câu hỏi
 chủ đích
 • 02 cách kêu gọi sự 
đồng cảm
 • 02 cách tạo cảm giác tương đồng
 • 03 cách lấy lại sự chú ý
 • 04 vũ khí của chuyên gia

3. Giữ vững tôn chỉ khi làm việc:

 • 03 cách duy trì & phát triển quan hệ khách hàng
 • 04 nguyên tắc gia tăng hiệu suất

Đây là Phiên thứ 09 trong Chuỗi khóa học Maximize Sales Performance, bên cạnh 03 kỹ năng bán hàng  chuyên sâu khác: Copy-Selling, Story-Selling và Price-Selling.

Khóa học được chia sẻ bởi Anh Nguyễn Khắc Long - Chuyên gia Huấn luyện Năng lực Doanh nghiệp, Đại diện chính thức của 03 bậc thầy đương đại: Jack Canfield, Brian Tracy, John C. Maxwell tại Việt Nam.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu khóa học
1.1 - Giới thiệu khóa học Học thử
1.2 - Slide bài giảng (full) Xem
1.3 - Ứng dụng 03 quy luật dành cho chuyên gia bán hàng Xem
Buổi 2 - Tái định nghĩa về bán hàng
2.1 - Tái định nghĩa về bán hàng Xem
Buổi 3 - Thiết lập kế hoạch theo công thức G.O.S.P.A
3.1 - Thiết lập kế hoạch theo công thức G.O.S.P.A Xem
Buổi 4 - Nằm lòng 03 nguyên tắc của chuyên gia bán hàng
4.1 - Nguyên tắc 01: Đẩy cao cảm xúc, không bán Xem
4.2 - Nguyên tắc 02: Bán hàng theo phong cách bác sĩ Xem
4.3 - Nguyên tắc 03: Quyền biến trong mọi hoàn cảnh Xem
Buổi 5 - Định vị tam giác bán hàng
5.1 - Định vị tam giác bán hàng (P1) Xem
5.2 - Định vị tam giác bán hàng (P2) Xem
Buổi 6 - Tạo dựng vòng ảnh hưởng
6.1 - Tạo dựng vòng ảnh hưởng Xem
Buổi 7 - Đặt câu hỏi một cách chủ đích
7.1 - Đặt câu hỏi một cách chủ đích Xem
Buổi 8 - Làm chủ nghệ thuật kêu gọi đồng cảm
8.1 - Làm chủ nghệ thuật kêu gọi đồng cảm Xem
Buổi 9 - Tạo ra cảm giác tương đồng
9.1 - Tạo ra cảm giác tương đồng Xem
Buổi 10 - Xây dựng vũ khí của chuyên gia
10.1 - Xây dựng vũ khí của chuyên gia (P1) Xem
10.2 - Xây dựng vũ khí của chuyên gia (P2) Xem
Buổi 11 - Lấy lại sự chú ý
11.1 - Lấy lại sự chú ý Xem
Buổi 12 - Lấy quan hệ làm nền tảng
12.1 - Lấy quan hệ làm nền tảng Xem
Buổi 13 - Kiên định với 04 nguyên tắc hiệu suất của chuyên gia bán hàng
13.1 - Kiên định với 04 nguyên tắc hiệu suất của chuyên gia bán hàng Xem
13.2 - Bài tập thực hành Xem

Ai nên học?

 • Bất cứ ai quan tâm

Hồ sơ Giảng viên

OlymWorld ®

MEGA GURU™ learning,

Giảng viên BRAND Camp (37 khoá học)

OLYMWORLD®  |  incorporated MEGA GURU™ learning.

Be proud of the EXCLUSIVE training organization which has been certified by all 03 MEGA GURU™ Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell -- OlymWorld innovates your expectation following the performance compass-system.


Blog học tập

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "OlymWorld ®"


Khoá học cùng Chuyên môn "Professional Skills"