Brand Camp
0
 • Thời lượng
  16 video
 • Cấp độ
  Nền tảng
 • Danh mục
  Professional Skills

Quản lý và lãnh đạo - hai khái niệm thường được dùng chung nhưng không đồng nghĩa. Quản lý giúp bạn có chức vụ và quyền lực. Nhưng bạn chỉ có thể trở thành lãnh đạo khi bản thân là một tấm gương về năng lực, kỷ luật, có khả năng dẫn dắt đội nhóm, tổ chức tạo ra kết quả, và kiên định vượt qua thách thức. Khóa học này sẽ giúp bạn tiến những bước đầu tiên trên chuỗi hành trình Maximize Leadership Performance.

Sau một thời gian dài làm việc và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ được thăng chức trở thành quản lý. Đây là bước tiến lớn trong con đường sự nghiệp mà mọi người thường gọi là “trở thành lãnh đạo". Tuy nhiên quản lý không đồng nghĩa với trở thành lãnh đạo.

Chức vụ cao sẽ giúp bạn có được sự “tuân thủ" từ cấp dưới vì họ buộc phải như vậy. Nhưng nếu chỉ ràng buộc với nhau vì quyền hạn, một khi rũ bỏ chiếc áo chức vụ, họ sẽ không còn lý do để đi theo bạn nữa. Chức vụ có thể giúp bạn “trông giống” một nhà lãnh đạo; nhưng rất khó, thậm chí là không thể giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo thực thụ.

Bạn chỉ thực sự là người lãnh đạo khi trở thành một hình mẫu đúng đắn về năng lực, tính cách, sự kỷ luật, tạo ra ảnh hưởng tích cực đến đội nhóm, vững vàng dẫn dắt tổ chức, tạo ra kết quả. Đây là một quá trình dài, đòi hỏi nỗ lực không ngừng từ chính bản thân bạn. 

Khóa học này sẽ giúp bạn đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình trở thành nhà lãnh đạo, bắt đầu từ việc hiểu rõ bản chất lãnh đạo, những đối tượng cần lãnh đạo, cụ thể:

 1. Nền tảng: định nghĩa lãnh đạo bằng sự ảnh hưởng, phát triển triết lý lãnh đạo và 03 đối tượng cần lãnh đạo.
 2. Lãnh đạo bản thân: né tránh điểm mù về thái độ, tạo dựng sự tôn trọng & xây dựng khả năng phục hồi cho lãnh đạo.

 3. Lãnh đạo đội ngũ: cách giao tiếp & truyền đạt hiệu quả, nắm vững tâm lý 3 nhóm đồng sự, truyền cảm hứng & tối đa hiệu quả từ mỗi thành viên.

 4. Lãnh đạo tổ chức: đạt kết quả kinh doanh ngoài mong đợi, phụng sự để dẫn dắt & để lại di sản lãnh đạo. 

Đây cũng là phiên đầu tiên, khởi động cho chuỗi khóa học về lãnh đạo Maximize Leadership Performance.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu series tổng và khóa học
1.1 - Giới thiệu chuỗi chương trình Maximize Leadership Performance Học thử
1.2 - Giới thiệu khóa học Xây dựng nền tảng lãnh đạo Xem
1.3 - Bài giảng Xây dựng nền tảng lãnh đạo Xem
1.4 - Mở nắp chặn lãnh đạo bằng sức ảnh hưởng Xem
Buổi 2 - Phát triển triết lý lãnh đạo
2.1 - Phát triển triết lý lãnh đạo Xem
Buổi 3 - Nhận diện 03 đối tượng chính cần lãnh đạo
3.1 - Nhận diện 03 đối tượng chính cần lãnh đạo Xem
Buổi 4 - Né tránh những điểm mù về thái độ
4.1 - Né tránh những điểm mù về thái độ Xem
Buổi 5 - Tạo dựng sự tôn trọng cho nhà lãnh đạo
5.1 - Tạo dựng sự tôn trọng cho nhà lãnh đạo Xem
Buổi 6 - Xây dựng khả năng phục hồi cho nhà lãnh đạo
6.1 - Xây dựng khả năng phục hồi cho nhà lãnh đạo Xem
Buổi 7 - Giao tiếp & truyền đạt thông tin hiệu quả
7.1 - Giao tiếp & truyền đạt thông tin hiệu quả Xem
Buổi 8 - Nắm vững tâm lý cấp dưới, đồng cấp & cấp trên
8.1 - Nắm vững tâm lý cấp dưới, đồng cấp & cấp trên Xem
Buổi 9 - Gia tăng nguồn cảm hứng cho cấp dưới
9.1 - Gia tăng nguồn cảm hứng cho cấp dưới Xem
Buổi 10 - Gia tăng hiệu quả & tăng trưởng kinh doanh
10.1 - Tối đa hiệu quả từ mỗi thành viên Xem
10.2 - Đạt kết quả kinh doanh ngoài mong đợi Xem
Buổi 11 - Phụng sự và để lại di sản lãnh đạo
11.1 - Phụng sự để dẫn dắt Xem
11.2 - Để lại di sản lãnh đạo Xem

Ai nên học?

 • Cấp quản lý muốn phát triển năng lực lãnh đạo.
 • Học viên hướng tới trở thành lãnh đạo trong tương lai.

Hồ sơ Giảng viên

OlymWorld ®

MEGA GURU™ learning,

Giảng viên BRAND Camp (37 khoá học)

OLYMWORLD®  |  incorporated MEGA GURU™ learning.

Be proud of the EXCLUSIVE training organization which has been certified by all 03 MEGA GURU™ Jack Canfield, Brian Tracy & John Maxwell -- OlymWorld innovates your expectation following the performance compass-system.


Blog học tập

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "OlymWorld ®"


Khoá học cùng Chuyên môn "Professional Skills"