Brand Camp
0
 • Thời lượng
  19 video
 • Cấp độ
  Nền tảng
 • Danh mục
  Brand Planning

Hướng dẫn cách đặt mục tiêu cho Thương hiệu (Brand KPI) sao cho khả thi và phù hợp với bối cảnh thị trường, ngành hàng và các giai đoạn phát triển của thương hiệu. Hiểu rõ cách chuyển từ Mục tiêu Kinh doanh (Business Objectives) thành Mục tiêu Marketing (Marketing Objectives) và Mục tiêu Truyền thông cụ thể cho từng chiến dịch (Communication Objectives).

Đặt mục tiêu cho thương hiệu là nhiệm vụ quan trọng của Brand Manager.

Bởi vì làm Marketing không chỉ là làm quảng cáo, truyền thông, định vị, kích hoạt hay digital. Nhiệm vụ quan trọng nhất của người làm Marketing là phải giúp cho đội ngũ sales bán được hàng. Làm Marketing là phải làm sao để ngày càng nhiều người tiêu dùng biết đến và yêu thích thương hiệu, qua đó mua và sử dụng nhiều hơn. Marketing dù hay như thế nào, dù sáng tạo như thế nào, mà không bán được hàng, thì cũng bị xem là không hiệu quả.

Nhiều người thường hay nghĩ người làm Marketing chỉ biết có xài tiền của công ty. Tuy nhiên thực tế là bạn sẽ không thể xin được ngân sách marketing nếu bạn không chứng minh được giá trị của hoạt động marketing thông qua doanh số bán thực tế. Bạn sẽ không thể xin nhiều hơn nếu chỉ cam kết doanh số thấp hơn.

Trong phần lớn trường hợp, bạn không phải là con nhà có điều kiện – nghĩa là rất ít khi thương hiệu của bạn được được châm tiền vô điều kiện. Vì vậy mỗi đồng bạn chi ra cần phải chứng tỏ được hiệu quả nó mang lại.

Khoá học này sẽ giúp bạn hiểu rõ các cách đặt mục tiêu thương hiệu (Brand KPI) để luôn nắm bắt và vận dụng các con số KPI một cách hợp lý, dễ hiểu, dễ thực thi nhất.


Nội dung Học phần

Buổi 1 - Giới thiệu khoá học Brand KPI
1.1 - Giới thiệu khoá học Brand KPI Học thử
1.2 - Câu hỏi khởi động đầu khoá Xem
1.3 - Câu hỏi khởi động đầu khoá Xem
Buổi 2 - Mục tiêu Kinh doanh (Business Objectives)
2.1 - Bài tập 1 Xem
2.2 - Mục tiêu Doanh số (Brand Sales) Xem
2.3 - Bài tập về Thị phần Xem
2.4 - Mục tiêu Thị phần (Brand Share) Xem
2.5 - Bài tập về Tăng trưởng Xem
2.6 - Mục tiêu Tăng trưởng (Brand Growth) Xem
2.7 - Xem xét Tăng trưởng Ngành (Category Growth) Xem
2.8 - Bài tập về Lợi nhuận Xem
2.9 - Mục tiêu Lợi nhuận (Brand Profit) Xem
2.10 - Tổng kết: Hướng dẫn đặt mục tiêu kinh doanh (Business Objectives) Xem
2.11 - Bài giảng: Mục tiêu Kinh doanh Xem
Buổi 3 - Mục tiêu Marketing (Marketing Objectives)
3.1 - Câu hỏi khởi động đầu buổi Xem
3.2 - Các loại mục tiêu Marketing Xem
3.3 - Mục tiêu Tăng thâm nhập (Penetration) Xem
3.4 - Mục tiêu Thay đổi Hành vi tiêu dùng (Frequency / Consumption / Choice/ Loyalty) Xem
3.5 - Tổng kết: Hướng dẫn đặt mục tiêu Marketing (Marketing Objectives) Xem
Buổi 4 - Brand KPI Case-studies
4.1 - Case-study 1: Đặt Brand KPI trong ngành hàng Chăm sóc Răng miệng Xem
4.2 - Case-study 2: Đặt Brand KPI theo từng giai đoạn phát triển (Dove & Axe) Xem
4.3 - Bài giảng (buổi 2+3): Mục tiêu Marketing Xem
Buổi 5 - Mục tiêu Truyền thông (Communication Objectives)
5.1 - Mục tiêu Nhận biết (Brand Awareness) và Thuộc tính Thương hiệu (Key Attributes) Xem
5.2 - Mục tiêu Chất lượng Sáng tạo và Hiệu quả Kênh truyền thông Xem
5.3 - Bài giảng: Mục tiêu Truyền thông Xem
Buổi 6 - Lời kết & Bài tập cuối khoá
6.1 - Lời kết Xem
6.2 - Bài tập Tổng kết Xem

Ai nên học?

 • Học viên yêu thích đang tìm hiểu về Brand Marketing.
 • Người đang cần hệ thống kiến thức căn bản.
 • Brand Manager hoặc chủ doanh nghiệp đang cần lên kế hoạch và

Hồ sơ Giảng viên

Thái Thùy Anh

Senior Manager - Consumer Marketing, British American Tobacco - US Headquarter

Giảng viên BRAND Camp (7 khoá học)

Anh Thai is a professional marketer with years of experience in brand management, managing market-leading brands in tobacco, beverage & household care category in South East Asia and the US. During her time, she has managed the growth in key brand KPIs including sales, shares and brand equity. She also had a track record of delivering outstanding communication materials and successful innovations in different countries.

 Her ultimate career objective is to become a successful global brand builder who has intensive experience in both developing and developed markets.

 Her expertise includes:

 • Building brands at both regional level and country level
 • Leading innovation projects across countries with multinational cross-functional teams
 • Developing short-term and long-term brand strategy to deliver set business objectives
 • Creating new brand positioning, developing brand communication, managing portfolio and planning brand activities
 • Entering emerging market

Blog học tập

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.

Khoá học cùng Giảng viên "Thái Thùy Anh"


Khoá học cùng Chuyên môn "Brand Planning"