Nhóm khóa học: Professional Skills

Cuộc sống Lý tưởng

Trailer

Nguyen Khac Long

399,000đ

Phát triển Sự nghiệp

Trailer

Nguyen Khac Long

499,000đ

Truyền đạt Rõ ràng

Trailer

Nguyen Khac Long

599,000đ

Ủy quyền Hiệu quả

Trailer

Nguyen Khac Long

599,000đ

Quản lý Đa nhiệm

Trailer

Nguyen Khac Long

699,000đ

Tổng quan về Hiệu suất

Trailer

Nguyen Khac Long

Miễn phí

Kỹ năng mềm của Harvard

Trailer

Bùi Diệu Mi

Miễn phí