Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Huấn luyện
  • Danh mục
    Marketing Fundamentals

Bài giảng nằm trong khoá học "Xây dựng Thương hiệu dẫn đầu" của I.A.M.

Một bài giảng hay, sinh động và súc tích về "Consumer Insights - Sự thật ngầm hiểu" và các phương pháp thấu hiểu người tiêu dùng của I.A.M.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Marketing Fundamentals"