Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Consumer Understanding

Bằng cách phân tích các cuộc thảo luận trên những forum phổ biến và đáng tin cậy nhất tại Anh, các nhà nghiên cứu đã phân loại thành 66 nhận dạng riêng biệt – cách mà một người mẹ tự định nghĩa / nhìn nhận về bản thân.

Đồng thời bản báo cáo này cũng thể hiện tỷ lệ các nhận dạng và mức độ mãnh liệt về cảm xúc mà các bà mẹ cảm nhận về chúng. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã tìm ra insight thực sự của những người làm mẹ bằng việc dành thời gian nghiên cứu 6 nhóm nhận dạng dưới đây, cũng như chỉ ra những kết quả mà bạn sẽ đạt được nếu chọn cách tiếp cận này để nghiên cứu thay vì sử dụng cách tiếp cận thường thấy là lấy thương hiệu làm trung tâm.

* Báo cáo được sử dụng trong bài viết của ông Richard Huntington, Chief Strategy Officer, Saatchi & Saatchi Global: "Này marketers, hãy thôi giả vờ là bạn hiểu các bà mẹ!"


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Community Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (13 khóa học, 113 tài liệu)

Brands VietnamCộng đồng Marketing và Xây dựng Thương hiệu toàn diện tại Việt Nam, với những sản phẩm và dịch vụ có kết nối chặt chẽ với nhau để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của marketers nói chung, người làm kinh doanh nói riêng.

Brands Vietnam ra đời với sứ mệnh tạo ra nền tảng sẻ chia tri thức, dữ liệu và kết nối trong ngành nhằm giúp marketers thăng tiến trong nghề nghiệp và xây dựng những thương hiệu thành công.

Bởi vì chúng tôi tin vào một tầm nhìn đơn giản: với kiến thức và kỹ năng tốt hơn sẽ cho ra đời những thương hiệu và doanh nghiệp tốt hơn, từ đó tạo ra giá trị cho người tiêu dùng và xã hội.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Consumer Understanding"