Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Chỉ số giá tiêu dùng (cpi) tăng nhẹ do ảnh hưởng giá dầu tăng.

Tăng trưởng cải thiện nhẹ ở thị trường thành thị tuy nhiên tốc độ tăng yếu hơn so với cùng kỳ ở thị trường nông thôn. Xét về mặt ngắn hạn, thị trường FMCG tiếp tục tăng trưởng ở thành thị trong khi vẫn đi xuống ở khu vực nông thôn.

Bức tranh tăng trưởng thị trường FMCG

Tăng trưởng cải thiện nhẹ ở thị trường thành thị tuy nhiên tốc độ tăng yếu hơn so với cùng kỳ ở thị trường nông thôn. 

Xét về mặt ngắn hạn, thị trường FMCG tiếp tục tăng trưởng ở thành thị trong khi vẫn đi xuống ở khu vực nông thôn.

Tăng trưởng FMCG theo ngành hàng

Sữa và các sản phẩm từ sữa là ngành hàng duy nhất có tăng trưởng về khối lượng tiêu dùng ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Các ngành hàng còn lại (Thức uống, Thực phẩm đóng gói, Chăm sóc cá nhân, Chăm sóc gia đình) đều được ghi nhận tăng trưởng âm.

Kênh mua sắm

Cửa hàng bách hóa vẫn tăng trưởng tốt ở thành thị cùng với các kênh mua sắm mới nổi như cửa hàng chuyên doanh và siêu thị mini.


Hồ sơ Giảng viên

Kantar, Worldpanel Division
Kantar, Worldpanel Division

Giảng viên BRAND Camp (65 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar, Worldpanel Division"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"