Brand Camp
0
 • Loại file
  Reading
 • Loại tài liệu
  E-Book
 • Danh mục
  Brand Planning

Digital marketing được ứng dụng như thế nào trong ngành du lịch.

Giai đoạn đầu thế kỷ XXI chứng kiến sự nổi lên của thời đại kỹ thuật số. Tất cả mọi ngành nghề đều cố gắng nắm bắt xu hướng phát triển của công nghệ để tạo đà phát triển. 

Scotland đã nhanh chóng xây dựng một chiến lược marketing với ưu tiên ứng dụng công nghệ vào các hoạt động marketing du lịch quốc gia. Một lần nữa sự thay đổi của ngành du lịch sẽ dẫn đến rất nhiều sự thay đổi khác từ các tổ chức có liên quan, đặc biệt là chính phủ. Do bản chất của du lịch là khai thác các tài nguyên vật thể và phi vật thể của một đất nước. Ứng dụng công nghệ vào quảng bá du lịch sẽ cần phải có sự chấp nhận và thay đổi của chính phủ.

Tài liệu dưới đây miêu tả cách xây dựng chiến lược vượt qua thách thức trong kỷ nguyên mới của ngành du lịch Scotland. Bao gồm:

 • Ministerial Foreword
 • The Opportunities & Challenges
 • The Vision & The Priorities
 • Market Position
 • Consumer Focus
 • Enhanced Status
 • Next Step

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Planning"