Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Báo cáo Market Pulse của Nielsen dựa trên kết quả đo lường bán lẻ của ngành hàng tiêu dùng nhanh, trên những nhóm sản phẩm chính, để theo dõi liên tục việc lưu thông sản phẩm thông qua các kênh thương mại và cửa hàng bán lẻ được xác định. Các chỉ số bán lẻ được sử dụng sử dụng trong bài viết cho thấy nỗ lực của nhà sản xuất và các nhà bán lẻ cũng như sức tiêu thụ của người tiêu dùng.

Ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) toàn quốc trong quý đầu tiên của năm 2017 đã đạt mức tăng kỷ lục trong suốt vài năm trở lại đây, với mức tăng trưởng dương, đạt 9.6% so với mức tăng trưởng 5.3% cùng kỳ năm trước. Điều này được ghi nhân là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ba năm qua. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ mức tăng 8.5% từ tăng trưởng sản lượng.

Theo báo cáo, khi quan sát tổng quan ở 6 ngành hàng lớn (nước uống-bao gồm bia, thực phẩm, sữa, sản phẩm chăm sóc gia đình, sản phẩm chăm sóc cá nhân và thuốc lá) sự phục hồi tăng trưởng đang diễn ra ở tất cả các ngành hàng. Đặc biệt, có 3 trong số 6 ngành hàng lớn đã có sự tăng trưởng 2 chữ số trong quý này. Những ngành hàng lớn đó là Thực Phẩm, Sản Phẩm Chăm Sóc Gia Đình và Sản Phẩm Chăm Sóc Cá Nhân, với 13.9%, 12.4% và 12.2% tương ứng. Theo sau, ngành hàng Sữa đạt mức tăng trưởng 10.3% và ngành hàng Nước Uống đạt 9.1%. Cuối cùng, Thuốc Lá tăng 5.6% trong quý này.

Đáng chú ý, ngành hàng Nước Uống tiếp tục là ngành hàng dẫn đầu trong việc đóng góp vào doanh số FMCG trong quí này, đóng góp khoảng 45% doanh số. Thuốc Lá và Thực Phẩm đóng góp vào tổng doanh số khoảng 19% và 13% tương ứng.


Hồ sơ Giảng viên

Nielsen Vietnam
Nielsen Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (48 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Nielsen Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"