Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Thị trường FMCG ở khu vực thành thị và nông thôn đạt mức tăng trưởng gần như nhau trong một năm tính đến Quý 2 2016.

Xét về mặt ngắn hạn, tăng trưởng Quý 2 ở thị trường thành thị đạt mức cao nhất trong 3 năm vừa qua trong khi tăng trưởng Quý 2 ở thị trường nông thôn được ghi nhận ở mức khá khiêm tốn.


Hồ sơ Giảng viên

Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel

Giảng viên BRAND Camp (60 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar Worldpanel"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"