Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Huấn luyện
  • Danh mục
    Brand Activation

Quy trình cụ thể cho một chiến dịch tung hàng.

Từ nghiên cứu, lên ý tưởng cho đến triển khai và đánh giá kết quả. Quy trình tung hàng dưới đây sẽ giúp chúng ta hình dung các bước cần thiết phải tiến hành một cách đầy đủ và chi tiết nhất.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Activation"