BrandCamp
0
 • Loại file
  Reading
 • Loại tài liệu
  E-Book
 • Danh mục
  Brand Communication

Mục tiêu của hội thảo này nhằm xác định vai trò, đưa ra các bước xây dựng chiến lược, lập kế hoạch thực thi và cách đánh giá hiệu quả của truyền thông.

Mục tiêu của tài liệu này nhằm: 

 • Xác định được vai trò và nguyên tắc truyền thông. 
 • Giải thích các bước xây dựng chiến lược truyền thông.
 • Lập kế hoạch thực thi chiến lược truyền thông.
 • Mô tả cách đánh giá hiệu quả truyền thông.

Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Communication"