Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Digital Marketing

Tài liệu sẽ cung cấp cho các nhãn hàng cái nhìn sâu sắc và giá trị hơn trong việc định hướng truyền thông xã hội sao cho gắn kết hơn với người dùng và đạt được nhiều hiệu quả.

Firefly Millward Brown (FMB) đã thực hiện một nghiên cứu định tính toàn cầu lần đầu tiên về thái độ chung và hành vi của người tiêu dùng đối với các nhãn hiệu trên mảng truyền thông xã hội. Nghiên cứu đó, bao gồm các cuộc thảo luận chuyên sâu với các tổ chức và hàng trăm người tiêu dùng thuộc 15 quốc gia, sẽ cung cấp cho các nhãn hàng cái nhìn sâu sắc và giá trị hơn trong việc định hướng truyền thông xã hội sao cho gắn kết hơn với người dùng và đạt được nhiều hiệu quả.

Tài liệu 'The Language of Love in Social Media: New Rules for Brands Engagement' là một báo cáo tóm tắt của FMB về vấn đề này.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Digital Marketing"