Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Thị trường FMCG trong Quý 3 năm 2018 đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là ở khu vực Nông thôn nhờ sự tăng trưởng về khối lượng tiêu dùng.

Hai bức tranh tăng trưởng khác nhau tại khu vực Thành thị 4 TP và Nông thôn. Tại Thành thị 4TP, các ngành hàng có chuyển biến tích cực về mặt giá trị nhưng tăng trưởng không đáng kể về khối lượng tiêu thụ, thậm chí mức tiêu thụ Sữa và các sản phẩm từ sữa vẫn tiếp tục giảm. Trong khi đó, thị trường Nông thôn nhìn chung lại tăng trưởng tốt trừ ngành hàng Chăm sóc gia đình, chủ yếu là do sự gia tăng về khối lượng tiêu thụ Sữa và ngành hàng Chăm sóc cá nhân.

Ngành hàng Nước Mắm tăng trưởng nhanh hơn thị trường FMCG tại khu vực Thành thị 4TP, đồng thời duy trì mức tăng trưởng tích cực tại Nông thôn nhờ làn sóng “cao cấp hóa” của người tiêu dùng. Với việc ra mắt nhiều sản phẩm mới cao cấp, Nước Mắm phân khúc này đang mở rộng và tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn, giúp thúc đẩy tăng trưởng chung cho cả ngành hàng tại khu vực Thành thị 4TP và Nông thôn. Qua đó cho thấy, cơ hội tăng trưởng vẫn còn dù là các ngành hàng thiết yếu đã phủ rộng hầu hết các hộ gia đình Việt bằng cách khai thác thêm nhu cầu sử dụng sản phẩm cao cấp của họ.


Hồ sơ Giảng viên

Kantar, Worldpanel Division Library
Kantar, Worldpanel Division Library

Giảng viên BRAND Camp (69 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar, Worldpanel Division Library"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"