Quy trình lên Brand Plan hoành tráng cho năm mới

Quy trình lên Brand Plan hoành tráng cho năm mới

Năm hết Tết đến, BOD lại đặt ra KPI mới cho Marketing và từng nhãn hàng. Khi đó, nhiệm vụ của Team chúng ta là trình bày một kế hoạch cụ thể những hoạt động sẽ thực hiện để đạt được các chỉ tiêu đó. Đây cũng là cơ sở để cấp trên xem xét, duyệt chi ngân sách cho năm tới.

Bản kế hoạch này không đơn thuần là liệt kê các hoạt động sẽ thực hiện, thời gian, ngân sách dự kiến, mà phải trả lời được những câu hỏi cốt yếu:

  • Các hoạt động này sẽ đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung?
  • Cơ sở nào khiến team muốn thực hiện hoạt động đó?
  • Kế hoạch thực hiện ra sao? Ai là người chịu trách nhiệm?
  • Cần phối hợp với các bộ phận khác thế nào?

Như vậy, bản thân người lập kế hoạch phải có sự chuẩn bị kỹ càng, cần đánh giá toàn diện: thị trường, khách hàng, thương hiệu, đối thủ. Đó là cơ sở để xác định những nhiệm vụ lớn mà thương hiệu cần hoàn thành, cũng như kế hoạch thực hiện cụ thể.

Chuỗi khóa học Brand Marketing Plan sẽ giúp bạn đáp ứng được các yếu tố này, tăng tính thuyết phục cho kế hoạch, giúp Brand Team dễ nhận được cái “gật đầu” đồng ý và chi ngân sách từ BOD.

Nhập ngay mã BRANDPLAN để nhận Ưu đãi 20% Chứng nhận từ chuyên gia Brand Camp bạn nhé!

Chuỗi khóa học này gồm có 3 phần, sẽ hướng dẫn các bạn quy trình xây dựng kế hoạch Brand Marketing hoàn chỉnh, với 5 bước:

  • Bước 1: Hướng dẫn đánh giá định hướng các chiến lược căn bản của năm trước. Đồng thời, khám nghiệm toàn diện thị trường & thương hiệu, từ đó xác định vấn đề và cơ hội.
  • Bước 2: Ưu tiên các vấn đề cần xử lý & cơ hội lớn nên nắm bắt trong năm, dựa trên cơ sở nguồn lực nội tại, kết hợp xu hướng thị trường, và khả năng cạnh tranh.
  • Bước 3: Xác định các nhiệm vụ quan trọng thương hiệu cần làm và đặt ra KPI đo lường. Đồng thời, phối hợp với phòng Trade để kết nối kế hoạch của hai bên.
  • Bước 4: Đề ra các chiến dịch lớn cần thực hiện trong năm để đạt được KPI, liên kết với các chiến dịch của team Trade.
  • Bước 5: Cụ thể hóa thành các hoạt động cho đội nhóm. Đồng thời giám sát tiến độ & ngân sách để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh.

Chia sẻ bởi Anh Nguyễn Quang Hiệp, Brand Coach & Trainer. Anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm Marketing cấp quản lý ở các tập đoàn Unilever, Masan Consumer, Wilmar, CJ Hàn Quốc.