Bộ khóa học phân tích dữ liệu trong kinh doanh - Business Analytics

Bộ khóa học phân tích dữ liệu trong kinh doanh - Business Analytics

Phân tích dữ liệu cũng giống như nấu một bữa ăn ngon. Nguyên liệu tốt thôi chưa đủ mà cần có cả kỹ năng xử lý của đầu bếp. Dữ liệu đầu vào của doanh nghiệp rất tốt nhưng nếu thiếu đi việc xử lý và phân tích của người làm Business Analytics thì dữ liệu cũng mãi chỉ là dữ liệu thô, không có giá trị giúp phát triển doanh nghiệp. 

Được dẫn dắt bởi anh Trần Hùng Thiện - Founder @GCOMM Research, bộ khóa học Business Analytics sẽ giúp học viên dễ dàng thẩm thấu kiến thức về phân tích dữ liệu trong kinh doanh, bộ môn vốn được xem là khó nhằn và khô khan. Bộ khóa học Business Analytics bao gồm 5 modules, tăng dần theo mức độ chuyên sâu. Hiện tại, Brand Camp đã phối hợp cùng anh Thiện để hoàn thành 4 modules, bao gồm:

Nhập ngay mã BA20 để nhận Ưu đãi 20%Chứng nhận từ chuyên gia Brand Camp bạn nhé!

1. Business Analytics - Module 1: Nền tảng về phân tích dữ liệu trong kinh doanh

Module đầu tiên sẽ cung cấp cho học viên những cách hiểu đúng về hàng loạt khái niệm dữ liệu như big data, data mining, data science… với 4 phần nội dung:

 • Sơ khởi về Business Analytics, giúp học viên có cái nhìn tổng quát về Business Analytics.
 • Những bước phát triển của Business Analytics trong doanh nghiệp và sự trưởng thành trong xử lý dữ liệu.
 • Sự thành công trong Business Analytics ở góc nhìn doanh nghiệp.
 • Sự thành công trong Business Analytics ở góc nhìn người làm Business Analytics.

2. Business Analytics - Module 2: Quy trình xây dựng bộ dữ liệu hoàn chỉnh

Hoàn thành Module 1, học viên sẽ có được một cái nhìn đúng đắn về công việc của một người làm Business Analytics (phẩm chất, kỹ năng, lộ trình phát triển). Bước qua Module 2, học viên sẽ đi sâu vào khai thác kỹ thuật đầu tiên trong bốn kỹ thuật trong phân tích dữ liệu (Descriptive Analytics, Diagnostics Analytics, Predictive Analytics, Prescriptive Analytics). Bao gồm những nội dung:

 • Tìm hiểu các nguồn dữ liệu và phân biệt các trường dữ liệu phổ biến.
 • Tối ưu hóa việc chuẩn bị dữ liệu trước khi tiến hành phân tích.
 • Nắm vững kỹ thuật phân tích đầu tiên: Descriptive Analytics.

3. Business Analytics - Module 3: Ứng dụng dữ liệu để đưa ra quyết định kinh doanh

Kết thúc module 2, học viên sẽ hiểu được bản chất của data và nắm vững các bước chuẩn bị dữ liệu chất lượng để đưa vào quá trình phân tích. Tuy nhiên, sau khi được phân loại và xử lý, dữ liệu vẫn chưa thực sự chứa nhiều giá trị phục vụ việc ra quyết định kinh doanh. Để thực sự có được những thông tin chính xác và hữu ích, người làm Business Analytics cần xâu chuỗi những dữ liệu rời rạc lại với nhau, biến chúng thành insights.

Ở module 3, học viên sẽ đi qua 3 kỹ thuật phân tích còn lại, bao gồm:

 • Diagnostics Analytics: Nghiên cứu kỹ thuật xâu chuỗi dữ liệu
 • Predictive Analytics: Nghiên cứu kỹ thuật dự đoán dữ liệu
 • Prescriptive Analytics: Nghiên cứu về AI, Machine Learning và Deep Learning

4. Business Analytics - Module 4: Nghệ thuật kể chuyện bằng dữ liệu

Khi nhắc đến các báo cáo số liệu, nhiều người thường nghĩ đến những con số khô khan. Nhưng ẩn chứa đằng sau đó lại có rất nhiều điều cần được kể, mà nếu chỉ đọc một cách tuyến tính sẽ khó thấy hết được. Khóa học Business Analytics (Module 4) sẽ hướng dẫn cách kể chuyện bằng dữ liệu, mở đầu bằng giới thiệu những dạng biểu đồ từ phổ biến đến ít phổ biến hơn, cách lựa chọn biểu đồ trong các tình huống dữ liệu khác nhau, với đích đến là một buổi trình bày có tính thuyết phục cao. Bao gồm 3 phần nội dung:

 • Phần 1: Tìm hiểu các dạng biểu đồ phổ biến
 • Phần 2: Vận dụng các dạng biểu đồ phù hợp với hoàn cảnh và đặc trưng của bộ dữ liệu
 • Phần 3: Kỹ thuật kể chuyện bằng dữ liệu thuyết phục

Trên đây là 4 modules đầu tiên trong bộ khóa học Business Analytics, module cuối cùng sẽ được Brand Camp và anh Thiện ra mắt trong thời gian sớm nhất bạn nhé.