Brand Camp
0
  • Thời lượng
    5 video
  • Cấp độ
    Tham khảo
  • Danh mục
    Creative & Advertising

In series two, five leading industry luminaries give us their insight and vision in a series of in-depth interviews. The webisodes investigate new opportunities and how the new TV platform will influence audiences and advertisers in the future.

In series two, five leading industry luminaries give us their insight and vision in a series of in-depth interviews. The webisodes investigate new opportunities and how the new TV platform will influence audiences and advertisers in the future.

The media landscape is evolving at a rapid pace. To examine the opportunities that the new environment is creating for the television platform, Series Two examines the new TV landscape from a number of different perspectives.

Five leading industry luminaries give us their insight and vision in a series of in-depth interviews. For more information on our contributors, click here.

The webisodes investigate new opportunities and how the new TV platform will influence audiences and advertisers in the future:


Nội dung Học phần

Buổi 1 - A Media Perspective
1.1 - A Media Perspective Học thử
1.2 - Transcript Xem
Buổi 2 - A Creative Perspective
2.1 - Episode 2: A Creative Perspective Xem
2.2 - Transcript Xem
Buổi 3 - A Marketing Perspective
3.1 - Episode 3: A Marketing Perspective Xem
3.2 - Transcript Xem
Buổi 4 - A Research Perspective
4.1 - Episode 4: A Research Perspective Xem
4.2 - Transcript Xem
Buổi 5 - A Network Perspective
5.1 - Episode 5: A Network Perspective Xem
5.2 - Transcript Xem

Ai nên học?

  • Ngôn ngữ tiếng Anh, có phụ đề tiếng Việt.

Hồ sơ Giảng viên

Trần Thanh Phúc
Trần Thanh Phúc

Marketing Executive, Adtima

Giảng viên BRAND Camp (3 khóa học)

Consultant

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click tại đây.