Checklist tài liệu cho kế hoạch tung hàng

Checklist tài liệu cho kế hoạch tung hàng

Để xây dựng một chiến dịch ra mắt sản phẩm mới, người làm Marketing phải phối hợp với rất nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau từ Sales, Trade, team nội bộ cho đến đối tác PR, đối tác doanh nghiệp,...

Mỗi bên có mỗi yêu cầu và mục tiêu công việc khác nhau, vì vậy Marketer cần chuẩn bị rất nhiều tài liệu để bàn bạc, nghiên cứu và lên kế hoạch. Hiểu được điều đó, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lưu lại những tài liệu thiết yếu, cần chuẩn bị cho kế hoạch tung hàng. Hãy cùng nhau tham khảo nhé:

1. Brand Strategy

Nội dung: Các tài liệu về chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, danh mục thương hiệu, khác biệt thương hiệu, người tiêu dùng mục tiêu… Nguồn: Kho tài liệu của Marketing team hoặc từ Marketing manager.

2. Công thức sản phẩm (FMCG)

Nội dung: Thành phần nguyên liệu, các câu khẳng định về lợi ích và bằng chứng đi kèm (được kiểm nghiệm tại Viện XYZ…). Nguồn: Bộ phận R&D hoặc Pháp chế, thường nằm trong công bố chất lượng sản phẩm, mẫu bao bì đã được duyệt, giấy phép của Sở Ban Ngành được cấp. 

3. Kết quả khảo sát sản phẩm (Product Test / Concept Test)

Nội dung: Mức độ ưa thích, mức độ tin cậy, ý định mua, khả năng chiến thắng đối thủ. Nguồn: Tùy vào team Marketing có làm nghiên cứu thị trường không. Nếu được bạn có thể sử dụng tên của những công ty research nổi tiếng nhằm tăng uy tín cho sản phẩm.

4. Selling Story / USPs

Nội dung: Team Marketing cần quyết định cùng với Sales câu chuyện bán hàng và khác biệt bán hàng là gì? Nguồn: Team Marketing tự quyết định trước và đồng bộ với team Sales trước hội nghị tung hàng.

5. Giá bán, lợi nhuận đề nghị và chiết khấu thương mại

Nội dung: Giá bán so với đối thủ (giá tuyệt đối, giá từng SKU, giá theo đơn vị sản phẩm) và lợi nhuận so với đối thủ. Nguồn: Bảng giá thường do team Marketing, Sales, Hội đồng quản trị cùng quyết định và thường được chốt trước khi launch và bất cứ hoạt động chuẩn bị tung hàng nào. Lưu ý: Không được có tranh cãi hay sự bất đồng về giá bán giữa các bộ phận nội bộ.

6. Communication Plan

Nội dung: Ý tưởng chủ đạo, kế hoạch truyền thông 360 độ, các KV / storyboard / TVC chủ lực. Nguồn: Team Marketing sẽ tự hoạch định hoặc nhờ Agency. Thường với global launching sẽ có sẵn guideline từ vùng. Có thể tham khảo plan của những sản phẩm trước đó. Lưu ý: chỉ dùng các slide tổng quan chứ không cần thiết phải lấy chi tiết kế hoạch và ngân sách cụ thể.

7. Sales & Trade Support

Nội dung: Những sự hỗ trợ mà team Marketing có thể cung cấp cho Sales và Trade để có thể tự tin và có nhiều động lực bán hàng hơn.  Nguồn: Sẽ phải đồng bộ và thảo luận với Trade / Sales.

Chia sẻ bởi chị Mai Thị Ánh Tuyết, Marketing Manager tại Logitech Vietnam, với hơn 10 năm kinh nghiệm PR & Corporate Communication tại các doanh nghiệp lớn như OPPO Vietnam, UNIBEN Foods; Publisher Relations & Mobile Media Manager tại Goldsun Group.