Consumer & Market Segmentation: Phân khúc Nhu cầu và Thị trường

Consumer & Market Segmentation: Phân khúc Nhu cầu và Thị trường

Marketer Hiệp Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant

Rất tiếc. Khoá học này đã ngừng xuất bản

Xin lỗi vì sự bất tiện này. Bạn vui lòng tìm xem thêm các khoá học khác trên Brand Camp.