3 câu hỏi cốt yếu khi chuẩn bị Brief cho chiến dịch truyền thông tích hợp

3 câu hỏi cốt yếu khi chuẩn bị Brief cho chiến dịch truyền thông tích hợp

Agency là người lên ý tưởng sáng tạo và thực hiện chiến dịch truyền thông, nhưng brand team mới là người hiểu rõ nhất về thương hiệu, người tiêu dùng, mục tiêu kinh doanh... Để brief cho agency, brand team phải chọn lọc ra những thông tin phù hợp nhất.

Brief quá nhiều thông tin có thể làm agency “rối loạn”, brief quá ngắn gọn lại không đủ dữ liệu. Vậy, brief cần có những gì, brief bao nhiêu là đủ?

Mỗi công ty có thể có một mẫu brief khác nhau, nhưng nhìn chung, một bản brief tốt cần giúp agency hình dung được câu chuyện tổng thể qua 3 câu hỏi sau:

1. What is the Job-to-be-done?

Để tất cả các bên đều hiểu đúng về Job-to-be-done, brand team có thể sử dụng cách nói theo hướng "get Who to do What (by How)". Ở đây Who muốn nói đến đối tượng mục tiêu mà thương hiệu muốn nhắm tới, What là những điều thương hiệu muốn khách hàng làm và How là cách thuyết phục người tiêu dùng thực hiện điều đó.

2. Where are the suitable channels?

Với sự hiểu biết về thói quen tiêu thụ truyền thông của người tiêu dùng, brand team cần đề xuất một số kênh truyền thông phù hợp. Ở bước này, chỉ là những gợi ý, còn việc chọn kênh nào hoàn toàn có thể thay đổi về sau.

3. Why should consumers believe you?

Brand team cần cung cấp thông tin về tính năng đặc biệt của sản phẩm, những lý do khiến khách hàng tin tưởng vào điều nhãn hàng muốn truyền đạt, để Agency có thể hiểu rõ và làm nổi bật những điểm đó trong chiến dịch truyền thông.

Một bản brief tốt không chỉ cung cấp cụ thể, chi tiết những thông tin nền tảng cho agency, mà hơn thế nữa, cần phải truyền được cảm hứng cho agency.

Cùng khám phá những bí quyết chuẩn bị brief nằm trong quy trình Integrated Brand Communication được chia sẻ bởi Chị Thái Thùy Anh, Nguyên Trưởng nhãn hàng Cấp cao (Senior Brand Manager) tại Nestle Vietnam (NESCAFÉ) và Unilever Asia (SUNLIGHT) trong Khóa học “Truyền thông Thương hiệu Tổng lực: Intergrated Brand Communication”.