9 kiểu Client khi duyệt Copy

9 kiểu Client khi duyệt Copy

“Em ơi, viết cái gì oách oách mà liên quan tới tương lai nha em !?” “Em ơi, em cứ feel free to propose nha em !? !?” “Em ơi, đến vòng này rồi anh em mình thoải mái với nhau đi. Viết sao cũng được nha !? !? !?”

Đây là những tình huống “dở khóc dở cười" mà copywriter hay gặp phải khi viết tagline. Khách hàng đưa ra yêu cầu chung chung. Bạn viết chung chung theo ý và “gu” của bạn. Nhưng khách hàng có gu riêng của họ, nên kết quả thường là: không - bao - giờ - được - duyệt - tagline!

Ngoài việc cần thống nhất “oách oách là sao”, “tương lai là như thế nào", bạn cần đoán đoán được “gu” của khách hàng, từ đó viết cho hợp lý. Dưới đây là danh sách 9 loại “gu" thường gặp:

  1. Phải có từ Hán Việt (hoặc tuyệt đối không)
  2. Phải có từ “kêu”, oai oai chút
  3. Phải vần vè, vế - vế
  4. “Phá truyền thống”, thích câu dị dị, sai sai
  5. Đọc như thơ, nghe như nhạc
  6. Phải có chơi chữ
  7. Thích sâu sắc, tầng lớp, đa nghĩa
  8. Thích chợ, hard sell, phang thẳng
  9. Phải bắt đầu bằng động từ - “câu hay là phải có call to action!”

Tip: Bạn có thể “dò gu” của khách hàng ở những vòng đầu (thuyết trình những option với những “gu" khác nhau. Từ đó nương theo và phát triển tiếp câu tagline của mình.

Tagline được duyệt đôi khi không phải tagline hay nhất, nhưng là tagline đạt được sự đồng thuận của hai bên. Kết hợp, cân bằng giữa sáng tạo và yêu cầu (hoặc sở thích) của khách hàng chính là cái tài tình của người writer.

Chi tiết hơn về quy trình viết tagline đúng chuẩn và “đúng gu" sẽ được chia sẻ trong khóa học “Câu Chốt Hạ". Chia sẻ bởi Anh Huỳnh Vĩnh Sơn, Senior Copywriter, kẻ buôn “nhời” quảng cáo khét tiếng, tác giả nhiều ấn phẩm từng làm mưa làm gió trong giới sáng tạo như “Ý tưởng này là của chúng mình”, “Tưởng là có Ý”, “90 - 20 - 30”.