Một bản Insight Brief đầy đủ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu nào sau đây?

Một bản Insight Brief đầy đủ sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu nào sau đây?

Đáp án đúng là D: Cả 3 đáp án trên đều đúng

Giải thích:

Để tìm được một Insight “chất" và chạm đến trái tim người tiêu dùng, các Marketers cần phải chuẩn bị một bản Insight Brief bao gồm các thông tin về đối tượng và mục tiêu. Bởi vì, Insight Brief đầy đủ sẽ mang lại một số lợi ích sau:

 • Đảm bảo thành viên nắm được nhiệm vụ: Insight Brief giúp xác định rõ ràng nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm. Điều này đảm bảo họ hiểu rõ mục tiêu và trách nhiệm của mình trong quá trình tìm kiếm Insight.
 • Hiểu rõ phạm vi và đối tượng tìm kiếm: Insight Brief giúp xác định phạm vi cụ thể của việc tìm kiếm Insight và đối tượng mà bạn đang tìm hiểu. Điều này ngăn chặn việc lạc hướng và đảm bảo rằng bạn tập trung vào những thông tin quan trọng.
 • Định hướng cho quá trình tìm kiếm thông tin: Bằng cách cung cấp Insight Brief, bạn đang định hình một kế hoạch cụ thể cho việc tìm kiếm Insight. Insight Brief sẽ mô tả những thông tin cần có: nhiệm vụ, bối cảnh và vấn đề. Nó sẽ giúp cho mọi người hiểu được những công việc họ phải hoàn thành, chẳng hạn như họ sẽ bắt đầu từ đâu, làm gì, làm như thế nào và cách sắp xếp, phân bổ hợp lý các công việc này.

Để tìm hiểu sâu hơn về các nội dung cần có trong bản Insight Brief trước khi bắt đầu tìm kiếm Insight, mời bạn tham khảo khoá học “Quy trình Khám phá Insight 3-D”.

Các phương pháp được trình bày trong khoá học bao gồm:

 1. Cách viết Insight Brief (quan trọng bao gồm Target và Objectives)
 2. Các ứng dụng của Insight trong Marketing
 3. Các cấp bậc của thông tin (Information - Intepretation - Insight)
 4. Mô hình "4 ô nhận thức" (The 4 boxes of Knowledge)
 5. Kỹ năng tìm kiếm thông tin (Capturing Data)
 6. Kỹ năng đặt câu hỏi đào sâu (Asking the right questions)
 7. Kỹ năng tổ chức Insight Workshop
 8. Các nguyên tắc 4R của một Insight tốt

Đồng hành cùng học viên trong khoá học này là giảng viên Thái Thuỳ Anh, Former Senior Manager - Consumer Marketing tại British American Tobacco (US Headquarter). Bên cạnh đó, chị Thùy Anh từng là Trưởng nhãn hàng Cấp cao (Senior Brand Manager) tại Nestlé Vietnam (Nescafé) và Unilever Asia (Sunlight). Với kinh nghiệm làm việc tại các nhãn hàng ở Việt Nam và Quốc Tế, chị Thuỳ Anh sẽ chia sẻ phương pháp, quy trình tìm kiếm Insight và các case-study thực tế nhằm giúp bạn Marketers tìm được Insight chất lượng.