Khảo sát slogan cho Brand Camp

Khảo sát slogan cho Brand Camp

Sau khi hiểu sơ khởi về khái niệm Trade marketing, vai trò và thực hiện những công việc gì, thì câu hỏi tiếp theo cần đặt ra là làm Trade Marketing phải bắt đầu từ đâu, triển khai thực thi như thế nào.

Trade Marketing Framework là một mô hình khi nắm vững bạn có thể vận dụng được vào thực tế. Theo mô hình sẽ có 4 phần cơ bản:

1. Understand 3 key stakeholders

Đầu tiên, bạn cần thấu hiểu 3 đối tượng liên quan đến Trade Marketing bao gồm: Consumer, Brand, Channel & Retailer. Bạn phải biết "Người tiêu dùng, người mua hàng là ai?"; "Họ hành xử như thế nào?"; "Tại sao họ làm như vậy tại điểm bán?".

Đồng thời, bạn cần nắm rõ vai trò của brand, nhãn hàng của bạn tượng trưng cho điều gì, ngành hàng tăng trưởng như thế nào. Cuối cùng, bạn cần hiểu chiến lược kinh doanh người bán lẻ, cách họ kinh doanh, kiếm lợi nhuận, từ đó bạn mới thiết kế ra những chương trình phù hợp để nhận được sự hỗ trợ từ họ.

2. Develop trade marketing plan

Từ sự thấu hiểu đó, bạn sẽ lên kế hoạch hoàn chỉnh tại điểm bán. Trong mục này bạn sẽ lần lượt đi qua 4 giai đoạn nhỏ:

  • Channel Analysis: là quá trình bạn tìm ra những cơ hội, vấn đề nhãn hàng đang gặp phải tại điểm bán.
  • Channel Objective: Sau khi xác định được tình hình kinh doanh, vị thế của nhãn hàng, bạn sẽ cần đặt mục tiêu rằng mình sẽ đi đến đâu?
  • Channel Strategy: Khi có được mục tiêu, việc tiếp theo là bạn cần lập ra một chiến lược để đạt được mục tiêu đó.
  • Channel Marketing Plan: Cuối cùng, bạn sẽ lập kế hoạch triển khai những hoạt động cụ thể theo từng tháng, từng năm, từng loại hoạt động và ngân sách tuân thủ theo chiến lược đã đề ra.

Sau khi đi hết các phần này, thì kỳ vọng của bạn là bạn có được một Master Calendar - một bảng tổng kết hoạt động cụ thể bao gồm cả ngân sách và doanh thu dự kiến.

3. Engagement

Khi đã lên được kế hoạch cụ thể, tiếp theo bạn cần sự kết của các đối tác, phòng ban gồm: Internal (Sales-force) và External (Retailers, Customers,) để thực hiện hoạt động một cách trơn tru và hoàn hảo nhất có thể.

4. Measurement & Tracking

Cuối cùng, bạn cần theo dõi và đo lường xem các hoạt động đang tiến triển tới đâu, cần tác động vào yếu tố nào để gia tăng tỷ lệ chuyển đổi và lợi nhuận.