Trần Thanh Phúc

Marketing Executive
Adtima


PROFILE

CỬA HÀNG NỘI DUNG
Trần Thanh Phúc

Giới thiệu


Consultant

Liên hệ


Marketing Executive, Adtima
https://adtima.vn/
Agency
Hồ Chí Minh
https://www.facebook.com/peterson.tran

Thông tin


Thành viên từ: 2014-02-07 (5 năm 3 tháng)
Giảng viên của BRAND Camp