Thái Thùy Anh

Former Senior Brand Manager (Nescafé)
Nestlé Vietnam


PROFILE

CỬA HÀNG NỘI DUNG
Thái Thùy Anh

Danh sách tài liệu

Hiện giảng viên chưa xuất bản tài liệu nào.