Nguyễn Hạnh Vũ

TP Tiếp Thị, khối DN và Nhãn Hiệu
Ngân hàng Quốc Tế tại Việt Nam


PROFILE

CỬA HÀNG NỘI DUNG
Nguyễn Hạnh Vũ

Giới thiệu


Hơn 10 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý tiếp thị của công ty đa quốc gia, trong đó hơn 5 năm trong ngành dịch vụ tài chính và ngân hàng. Đảm nhiệm các hoạt động tiếp thị đến người tiêu dùng, khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp và quản lý thương hiệu.

Liên hệ


TP Tiếp Thị, khối DN và Nhãn Hiệu, Ngân hàng Quốc Tế tại Việt Nam
Client
Hồ Chí Minh

Thông tin


Thành viên từ: 2014-11-13 (4 năm 6 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam
Giảng viên của BRAND Camp