Nguyễn Hữu Nghị

Senior Product Manager
United Pharma


PROFILE
Nguyễn Hữu Nghị

Giới thiệu


A 8-year experience Senior Brand Manager. Passionate about building great brands.

Liên hệ


Senior Product Manager , United Pharma
http://www.unilab.com.ph
Agency
Hồ Chí Minh
http://www.nghiblog.com

Thông tin


Thành viên từ: 2013-10-09 (5 năm 9 tháng)