Huỳnh Vĩnh Sơn

Copywriter


PROFILE

CỬA HÀNG NỘI DUNG
Huỳnh Vĩnh Sơn

Giới thiệu


Kẻ buôn "nhời" quảng cáo.

Liên hệ


Copywriter
Agency
Hồ Chí Minh
http://www.toiyeumarketing.com/

Thông tin


Thành viên từ: 2014-11-26 (4 năm 7 tháng)
Chuyên gia của BRANDS Vietnam
Giảng viên của BRAND Camp