PROFILE

CỬA HÀNG NỘI DUNG
Nielsen Vietnam

Giới thiệu

Thành viên này chưa có giới thiệu về mình.

Thông tin


Thành viên từ: 2013-11-19 (5 năm 11 tháng)
Giảng viên của BRAND Camp