Bùi Diệu Mi

Personal Assistant
Brands Vietnam


PROFILE

CỬA HÀNG NỘI DUNG
Bùi Diệu Mi

Giới thiệu


Nhanh có nghĩa là đi chậm mà không gián đoạn. (Fast means going slowly without interruption)

Liên hệ


Personal Assistant , Brands Vietnam

Thông tin


Thành viên từ: 2015-11-16 (3 năm 11 tháng)
Giảng viên của BRAND Camp