Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

Báo cáo Tổng quan thị trường FMCG 2012 của Nielsen.

Các nội dung chính:

1. Market:
   - Tổng quan tình hình kinh tế
   - Tình hình các ngành hàng trong thị trường FMCG
2. Channel:
   - Sự trỗi dậy của kênh Modern Trade (MT - kênh siêu thị hiện đại)
   - Tình hình cạnh tranh ở General Trade (GT - kênh thương mại truyền thống)
   - Xu hướng tương lai của kênh MT
   - Xu hướng phát triển kênh bán hàng ở Châu Á & dự đoán Channel Mix
3. Shopper:
   - Xu hướng, niềm tin Người tiêu dùng
   - Hướng đi của ý tưởng sản phẩm (Innovation Theme)
   - Ảnh hưởng của Digital Marketing (Connected Consumers)


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"