Brand Camp
0
  • Loại file
    Presentation
  • Loại tài liệu
    Huấn luyện
  • Danh mục
    Brand Innovation

Giới thiệu Quy trình chuẩn trong Phát triển sản phẩm mới (New Product Development) khi làm Marketing @ Client.

Để làm mới sản phẩm và tăng trưởng doanh số, ngoài những chiến dịch thuần tuý về xây dựng thương hiệu và truyền thông kích hoạt (Brand Communication Growth), các Trưởng nhãn hàng còn phải có nhiệm vụ tìm kiếm ý tưởng sản phẩm mới, xây dựng những SKU mới hoặc mở rộng ngành hàng sang những lĩnh vực liên quan. Các hoạt động như vậy thường được gọi là Tăng trưởng thông qua Đổi mới (Brand Innovation Growth).

Đây là Quy trình chuẩn trong chiến lược Phát triển sản phẩm mới, cho các marketer học tập và tham khảo.

 


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Innovation"