Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Huấn luyện
  • Danh mục
    Brand Activation

Một bài giảng hay, sinh động và súc tích về "Brand Activation - Kích hoạt Thương hiệu" của trường I.A.M.

Một bài giảng hay, sinh động và súc tích về "Brand Activation - Kích hoạt Thương hiệu" và 4 công cụ kích hoạt / mang đến cho người tiêu những trải nghiệm thương hiệu (brand experience).


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Activation"