Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Huấn luyện
  • Danh mục
    Brand Planning

Tóm tắt các mô hình suy nghĩ trong sách.

Dành cho những marketer và brand builders yêu thích quyển sách "Chiến lược Đại dương Xanh" của 2 đồng tác giả W. Chan Kim và Renee Mauborgne  (Harvard Business Review) nhưng chưa có thời gian đọc, slides tóm tắt của Jesse Starmer sẽ giúp tổng hợp cô đọng các mô hình phân tích, định vị trong sách để giúp hình thành suy nghĩ chiến lược cho thương hiệu của bạn.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Planning"