Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Case-studies
  • Danh mục
    Brand Activation

Kích hoạt trong trường tiểu học, khu vực Hà Nội, nhãn hàng Biore.

Đây là một báo cáo Chương trình phát mẫu của nhãn hàng sữa rửa mặt Bioré, do bạn đọc Vân Thi chia sẻ cho Brands Vietnam.


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (10 khóa học, 112 tài liệu)

Tạo dựng sân chơi cho giới marketing Việt Nam.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Activation"