Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Brand Communication

Ngành truyền thông ở Việt Nam, giống như phần lớn thế giới, đang thay đổi nhanh chóng cùng với sự phát triển kỹ thuật số. Tuy nhiên, đến nay, TV vẫn là kênh truyền thông quan trọng nhất đối với người mua sắm FMCG ở 4 thành phố chính và nông thôn Việt Nam.

Tổng đầu tư cho quảng cáo truyền thông tại Việt Nam tính đến cuối năm 2018 ước tính đạt 68 nghìn tỷ VND (~3 tỷ USD). Với mức đầu tư này, không khó hiểu vì sao các công ty truyền thông hay sở hữu các phương tiện truyền thông tìm mọi cách để hiểu rõ hơn hiệu suất đầu tư (ROI) từ số tiền họ bỏ ra. Và các nhà sản xuất ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cũng không là ngoại lệ, khi đóng góp một phần lớn trong khoản chi khổng lồ này!

Các nghiên cứu toàn cầu của Kantar Worldpanel nhằm tách bạch tác động của truyền thông đối với thương hiệu cho thấy, trung bình, một chiến dịch truyền thông chỉ đóng góp 4.5% vào mức tăng doanh số của một thương hiệu FMCG trong thời gian diễn ra chiến dịch. Nhưng ngân sách truyền thông chỉ là một nửa vấn đề. Cũng từ nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng 1/3 người dùng chú ý đến thương hiệu sau khi xem quảng cáo sẽ trở thành những khách hàng mới; và nếu quan sát từ khía cạnh này chúng ta sẽ biết được sự thành bại của một chiến dịch truyền thông.

Báo cáo này sẽ cung cấp những kết quả và nhận định về thói quen sử dụng các kênh truyền thông của người quyết định mua sắm chính cho các sản phẩm FMCG trong các hộ gia đình Việt, theo từng vùng miền chính để hiểu rõ hơn đâu là kênh tiếp cận phù hợp và có khả năng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của họ.


Hồ sơ Giảng viên

Kantar, Worldpanel Division Library
Kantar, Worldpanel Division Library

Giảng viên BRAND Camp (69 tài liệu)

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@brandcamp.asia
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Kantar, Worldpanel Division Library"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Brand Communication"