Brand Camp
0
  • Loại file
    Reading
  • Loại tài liệu
    Báo cáo
  • Danh mục
    Tracking & Measurement

This report provides new forecasts for total media, digital and mobile internet ad spending in six markets in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam.

The estimates were developed in conjunction with IAB Singapore, with input from members of the organization.

eMarketer drafted initial estimates based on an analysis of the macro-level economic conditions in the region, historical trends of the advertising market, estimates from other research rms and consumer media usage data. Estimates were then updated after being vetted by member companies of IAB Singapore, with input from agency executives, publishers and research companies in the region.

The report includes estimates for two other regional markets: Hong Kong and Taiwan. Though the two markets do not belong to Southeast Asia geographically, from an operational and relationship standpoint, they are relevant to this report. 


Hồ sơ Giảng viên

Brands Vietnam
Brands Vietnam

Community Admin, Brands Vietnam

Giảng viên BRAND Camp (13 khóa học, 113 tài liệu)

Brands VietnamCộng đồng Marketing và Xây dựng Thương hiệu toàn diện tại Việt Nam, với những sản phẩm và dịch vụ có kết nối chặt chẽ với nhau để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của marketers nói chung, người làm kinh doanh nói riêng.

Brands Vietnam ra đời với sứ mệnh tạo ra nền tảng sẻ chia tri thức, dữ liệu và kết nối trong ngành nhằm giúp marketers thăng tiến trong nghề nghiệp và xây dựng những thương hiệu thành công.

Bởi vì chúng tôi tin vào một tầm nhìn đơn giản: với kiến thức và kỹ năng tốt hơn sẽ cho ra đời những thương hiệu và doanh nghiệp tốt hơn, từ đó tạo ra giá trị cho người tiêu dùng và xã hội.

Không giới hạn số lần tải. Đăng ký chỉ một lần. Thanh toán an toàn. Không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
[email protected]
Chat với Giáo vụ:
Click nút Chat bên dưới.

Tài liệu cùng Giảng viên "Brands Vietnam"


Tài liệu cùng Chuyên môn "Tracking & Measurement"